Skolēni piedalās labdarības projektā „Eņģeļa pasts”

NSUS biedrības (No sirds uz sirdi) vispasaules labdarības projekts “Eņģeļa pasts”ir beztermiņa labdarības projekts, kura idejas autore ir NSUS biedrības vadītāja. Tā ietvaros ir iespējams kļūt par eņģeli kādam vientuļam vecam cilvēkam pansijā vai ārpus tās, vai kādam ar īpašām vajadzībām, nosūtot viņam ar roku rakstītu vēstuli vai apsveikumu svētkos.

Sīkāku informāciju par labdarības projektu iespējams apskatīt šeit.

Pansijās, Sociālajos aprūpes centros un ciemos dzīvo ne tikai vecie cilvēki bet arī jauni, kuriem ir veselības problēmas un kuri jūtas vientuļi. Projekta sarakstā ietvertie ļaudis par šo projektu neko nezina, tas viņiem ir pārsteigums.

Decembrī 9.c (audzinātāja I.Upīte-Dambīte) un 11.b klases (audzinātāja Anita Ūdre)  skolēni kļuva par Eņģeļiem vientuļiem cilvēkiem Mārcienas pansionātā (Madonas pusē) un Sedas pansionātā (Strenču novadā). Viņi  sagatavoja telpiskas apsveikumu kartiņas ar tekstūru, jo daudzi no pansionātu iemītniekiem ir vājredzīgi.  Kopā no Siguldas aizceļoja 37 pozitīvi svētku  sveicieni noteiktiem cilvēkiem.

Arī 11.a klases skolēni (audzinātāja Inese Berga)  patīkami pārsteidza sociālās aprūpes ģimeni Iecavā, sagatavojot individuālas dāvanas pieciem  skolas vecuma bērniem.

Katram ir prieks saņemt dāvanas, bet skolēni ir izpratuši, ka dodot rodas dubults gandarījums.

Lai izdodas piepildīt sirdi ar labestīgumu un prieku ne tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienā!

Informāciju sagatavoja:

9.c klases audzinātāja Indra Upīte- Dambīte