Latviešu valodas stundā skolēni izšuj pārspriedumus

Vai kāds varētu iedomāties, ka skolā pārspriedumu vajadzētu ne tikai rakstīt – nu, tā – ar pildspalvu uz papīra –, bet arī izšūt? Jā, tieši tā – izšūt ar adatas un krāsainu diegu palīdzību tā, lai to varētu  un gribētos izlasīt…

Siguldas Valsts ģimnāzijā tieši to pirms nedēļas darīja 12. klases skolēni literatūras stundā – izšuva savu pārspriedumu. Pie tam izšuva ne tāpēc, lai tas būtu tikai skaisti, krāšņi vai kā citādi apliecinātu prasmi darboties ar adatu un diegiem vai dzijām, bet gan tāpēc, ka šajā „rakstu darbā” bija „jāieraksta” (lasi – jāizšuj) doma, saturs un pārsprieduma simboliskā kompozīcija. Tas prasīja ne mazumu pūļu, un nebija nemaz tik viegli par rūdītām rokdarbniecēm, meitenēm, kur nu vēl puišiem.

Taču, pēc skolēnu atzinuma, interesants bija gan pats process, gan rezultāts. Un ar rezultātu – zīmju rakstos ierakstītajiem pārspriedumiem – ir apmierināta arī viņu literatūras skolotāja Inta Janule, kura atklāj, ka ar šo metodi, gatavojoties eksāmenam, ļoti veiksmīgi izdodas nostiprināt visai sarežģītas prasmes – laba pārsprieduma veidošanas kompozicionālās prasības.

Šobrīd daudz tiek runāts par to, ka vispārējās izglītības sistēmā vajadzētu sākt domāt un ieviest kompetenču pieeju un sadarbību starp mācību priekšmetiem, un šis ir tas piemērs, kad jāatzīst, ka daudzos mācību priekšmetos Siguldas Valsts ģimnāzijā tas notiek jau šobrīd ar dažādu netradicionālu, radošu mācību metožu palīdzību.

Informāciju sagatavoja:

Inta Janule, SVĢ skolotāja