Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunieši dalās pārdomās par skolu un sevi

“Ģimnāzija vienmēr ir gājusi uz maksimumu dažādās jomās. Man liekas, ka tas tikai attīsta, ka mēs nesamierināmies un esam gatavi iet uz priekšu un augt.”

12.klases izglītojamā Elza Alberiņa

Decembrī tapis video, kurā izglītojamie dalās savā pieredzē, domās un izjūtās, mācoties Siguldas Valsts ģimnāzijā. Jaunieši stāsta par mācību procesu, pedagogiem un kopējo gaisotni skolā, pauž iemeslus, kāpēc apmeklē dažādos interešu izglītības pulciņus un kas viņiem šeit vislabāk patīk.

Kā vienus no svarīgākajiem faktoriem pozitīvai atmosfērai skolā izglītojamie min pedagogu atsaucību, spēju iemācīt, attiecības ar klases biedriem, iespēju brīvi izpausties un kopīgos pasākumus, kas saliedē ārpus stundu laikā.

Siguldas Valsts ģimnāzijā papildu kvalitatīvam mācību procesa nodrošinājumam darbojas arī vairākas interešu izglītības programmas – šaha nodarbības, tautas dejas, koris, orķestris un volejbols.

Skolas sešas pamatvērtības, uz kurām balstīti visi procesi – sadarbība, atbildība, radošums, inovācijas, izcilība un inteliģence.