Citāda matemātika

Simetrija

Ar simetriju, simetriskām figūrām, ģeometriskiem pārveidojumiem mēs sastopamies ik dienu. Simetrijas jēdziens ir būtisks ne tikai matemātikā, bet arī citās zinātnēs, piemēram, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, mājturībā. Arī arhitektūras, etnogrāfijas un mākslas darbos var saskatīt, ka to elementi ir izkārtoti noteiktā ritmā vai simetriski.

Lai labāk apgūtu simetriju, 7.b un 7.c klases skolēni matemātikas stundās meklēja, veidoja, krāsoja dažādus attēlus, kā arī aprakstīja, pamatoja kāds simetrijas veids redzams zīmējuma fragmentā. Skolēni apguva ne tikai simetriju pret taisni, simetriju pret punktu, bet iepazinās arī ar paralēlo pārnesi, pagriezienu.

Savukārt āra nodarbībās skolēni strādāja grupās un meklēja, fotografēja simetriju apkārtējā vidē – Siguldas pilsētā. Pēc tam matemātikas stundās skolēni veidoja prezentācijas, iepazīstināja savus klasesbiedrus ar izveidoto prezentāciju, pamatoja un paskaidroja, kāda veida simetrija ir redzama fotogrāfijās.

Matemātiskās spēles

Matemātika var būt aizraujoša, interesanta, radoša. Par to pārliecinājās 7.b un 7.c klases skolēni, kuri matemātikas stundās veidoja spēles matemātikā.

Spēles tika veidotas ar mērķi atkārtot kādu matemātikas tēmu, pārbaudīt, nostiprināt savas zināšanas un prasmes. Kad spēles bija izveidotas, tās tika izspēlētas. Skolēni izjuta gandarījumu par paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem.

Plašāka foto galerija skatāma šeit.

Informāciju sagatavoja:

7.b,c klases matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone