Patrīcija Teļnova piedalās 7. Jauniešu Saeimā

Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.d klases izglītojamā Patrīcija Teļnova 21.aprīlī piedalījās 7.Jauniešu Saeimas darbā. Tās dalībnieki tika ievēlēti publiskā balsojumā, sacenšoties ar savām idejām par valsts izaugsmi un attīstību, par interneta drošību, kā arī par izglītības attīstības problēmām. Viņiem šajā dienā bija iespēja iepazīt parlamenta ikdienas darbu – likumu izstrādes procesu komisijās un Saeimas sēdēs.

Šī gada 7. Jauniešu Saeimas centrālā tēma bija izglītība, un jaunieši tika aicināti iesniegt idejas formālās un neformālās izglītības pilnveidei Latvijā. Jaunie parlamentārieši deva deputāta svinīgo solījumu un apstiprināja deputātu mandātus, kā arī izveidoja nozaru komisijas, kurās izstrādāja četru deklarāciju projektu galīgās redakcijas.

Sanākot uz jauniešu parlamenta otro sēdi, dalībnieki apsprieda sagatavotos deklarāciju projektus, debatēja par tiem un lēma par apstiprināšanu. Arī Patrīcija Teļnova pieteicās debatēs un no Saeimas tribīnes izteica savus argumentus izglītības sistēmas pilnveidei.

7.Jauniešu Saeima  pieņēma četru nozaru komisijās izstrādātās deklarācijas par patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanu, drošību internetā, izglītības kvalitātes, kā arī studiju veicināšanas iespējām.

Jauniešu Saeimas sēdi vadīja LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko zinību Metodiskā centra vadītāja A.Ūdre