Siguldas Novada skolēni uzstājas publiskās runas konkursā franču valodā

Otrdien, 25.aprīlī, Siguldas Valsts ģimnāzijā notika Siguldas novada publiskās runas konkurss franču valodā, kurā piedalījās franču valodas entuziasti no Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas. Skolēni citēja dažādu franču autoru dzejoļus – gan klasiķu darbus, gan arī mūsdienīgu autoru daiļradi. Skolēnus vērtēja Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja un konkursa organizatore Inese Ērmane – Peiča un Siguldas Pilsētas vidusskolas ilggadējais pedagogs Vjačeslavs Amosovs.

1.vietu konkursā ieguva Agute Klints (SPV, 12.kl.), 2.vietu godam nopelnīja Toms Zālītis (SVĢ, 12.kl.),  3.vietu – Poļina Kļuškina (SPV, 12.kl.). Atzinības saņēma Krista Saulīte (SVĢ, 10.kl.), Annija Lagone (SPV, 12.kl.) un Evelīna Bērziņa (SVĢ, 10.kl.).

Paldies skolotājam V.Amosovam par ilggadēju sadarbību!

Informāciju sagatavoja:

Franču valodas skolotāja Inese Ērmane-Peiča