Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamā Agneta Apaļka piedalīsies pasaules skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstādē-konkursā “MILSET Expo-Sciences International 2017” Brazīlijā

26.aprīlī Valsts Izglītības un satura centrā norisinājās atlases konkurss par iespēju pārstāvēt Latviju vairākos starptautiskos skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos. Tajā piedalījās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Valsts konferencē godalgotie un starptautiskajai atlasei izvirzīties skolēni no visām dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas nozarēm.

Piedaloties šajā atlases konkursā, skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus prezentē un atbild uz jautājumiem angļu valodā. Agneta Apaļka tika izvirzīta atlases konkursam, jo ar savu darbu “ACTN3 genotipu korelācija ar sportiskajām spējām Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešiem” (“Correlation of ACTN3 genotypes with sporting abilities of Sigulda State Grammar School students”) ieguva 2.vietu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Valsts konferencē bioloģijas sekcijā.

Darba vadītāja ir Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa. Darba praktiskā daļa tika izstrādāta Rīgas Stradiņa Universitātes Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijā, kur tika apgūta DNS analīžu veikšana un veiktas DNS analīzes Siguldas valsts ģimnāzijas jauniešiem, kuri trenējas dažādos sporta veidos, lai noteiktu gēna ACTN3 genotipu un tā korelāciju ar sportiskajām spējām.

Skolotāja Līga Sausiņa un Agneta Apaļka izsaka pateicību visiem skolēniem, kuri nodeva asins paraugus DNS analīžu veikšanai, Rīgas Stradiņa Universitātes Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijas vadītājai Annai Tūtānei un pētniecei Zanei Dobelei par atbalstu darba praktiskās daļas izstrādē, kā arī Emīla Gulbja laboratorijas medmāsai Ivetai Laugai un Siguldas Valsts ģimnāzijas medmāsai Anitai Šķesterei par atbalstu asins paraugu ņemšanā.

Informāciju sagatavoja:

Bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa