Novada jaunieši rāda zināšanas par Eiropas Savienību

Siguldas novada konkurss “Es un ES” tika organizēts tieši 9.klašu skolēniem ar mērķi – padziļināt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, tās institūcijām un realizēto politiku. Tas veicināja izpratni par ES Parlamenta darbu un Latvijas deputātu sasniegumiem. Konkursa uzdevumi bija saitīti ar ES kā valstu savienību, tās ekonomisko un monetāro politiku, paplašināšanās iespējām. Konkursu vadīja žūrija – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klašu erudītākie skolēni, olimpiāžu uzvarētāji.

Šajā gadā konkursā tika pārstāvētas četras novada skolas ar 6 komandām. Siguldas valsts ģimnāzijas komanda “Ausekļi” no 9. c klases ieguva 3. vietu, bet atzinību saņēma 9.b un  9.a klašu komandas.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko zinātņu  Metodiskā centra vadītāja A.Ūdre