Skolotāji piedalās metodisko darbu skatē

Pirms Lieldienām, 13. aprīlī, Siguldas Valsts ģimnāzijā pulcējās Siguldas novada Sabiedrisko zinātņu Metodisko apvienību skolotāji, lai parādītu savu veikumu metodisko darbu skatē. Metodiskā apvienība kā vienu no prioritātēm izvirzījusi ne tikai paaugstināt mācību stundu efektivitāti, pielietojot dažādas mācību metodes, bet arī mācību gada laikā apkopot savu pieredzi, inovatīvo darbību un apkopot metodisko darbu.

Metodiskā darba tēmas bija dažādas. I.Berga ( SVĢ) iepazīstināja ar pieredzi karikatūru izmantošanā vēstures stundās. I.Romanovska ( SVĢ) prezentēja paveikto – kā izmantojot interneta iespējas, labāk apgūt tēmu “Pirmais pasaules karš”. Pieejamie materiāli e-vidē nodrošina labāku vielas apguvi un palīdz sagatavoties vēstures eksāmenam. Allažu pamatskolas skolotāja A.Jurgelāne sniedza ieskatu par karjeras izglītību 6.klasei – kā labāk un interesantāk šo tēmu saistīt ar vecāku profesijām, bet A.Ūdre ( SVĢ) runāja par pētījuma veidošanas principiem sociālās zinībās 7. klasēm.

I.Koļesnikova bija sagatavojusi ieskatu par demogrāfiju 9. klasēm, kur ģeogrāfijas stundās skolēni veic aprēķinus, ņemot vērā klases skolēnu reālo dzīvi. Interesantu darbu prezentēja I.Kukuļš (SPV), kur kopā ar kolēģi T.Arhipovu bija sagatavojuši integrētu radošu darbu 8. klasei “Lielie ģeogrāfiskie atklājumi”. Šo radošo darbu var izmanot gan ģeogrāfijas, gan vēstures stundās. Darbs paredzēts izmantojot interneta resursus, kopīgojot karti un izpildot dotos uzdevumus.

Paldies skolotājiem par veikumu!

Informāciju sagatavoja:

Siguldas novada Sabiedrisko zinātņu

Metodiskā centra vadītāja A.Ūdre