Laurai Kļaviņai – 1.vieta 23.Valsts vēstures olimpiādē

27.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika 9. un 12.klašu 23.Valsts vēstures olimpiādes uzvarētāju apbalvošana. 12.klašu olimpiādē 1.vietu ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. c klases skolniece Laura Kļaviņa.

Laura visus mācību gadus ir izrādījusi lielu interesi par humanitārajiem mācību priekšmetiem, bijusi mērķtiecīga un neatlaidīga. Viņa ir pagaidām vienīgā vidusskolniece, kura izstrādājusi divus zinātniski pētnieciskos darbus un abi novērtēti valsts līmenī – 11.klasē vēsturē ( 2. vieta ) un 12.klasē – kulturoloģijā ( 1. vieta).

Divas dienas pēc vēstures olimpiādes Zelta medaļas saņemšanas Laura Kļaviņa saņēma arī diplomu par Jauno vēsturnieku skolas sekmīgu absolvēšanu.

Laura ir piedalījusies arī politikas olimpiādēs un ieguvusi 1. vietu gan skolas, gan II posma olimpiādēs. Vidzemes reģiona atklātā politikas olimpiādē izglītojamā iekļuva fināla kārtā un saņēma atzinību.

Vēlam Laurai izcilus panākumus eksāmenos un veiksmīgu tālāko izglītību humanitārajā jomā!

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko zinātņu MC vadītāja A.Ūdre