Apstiprināts Siguldas Valsts ģimnāzijas projekta pieteikums Erasmus+

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu apstiprināts Siguldas Valsts ģimnāzijas pārmaiņu projekta “Jaunas pieejas matemātikas apguvē” pieteikums Erasmus+ programmā ar finansējumu 9057,00 euro apmērā.

Tā kā Siguldas Valsts ģimnāzijā līdz šim nav notikusi mērķtiecīga un plānota pedagogu mobilitāte ārvalstīs, šīs jomas attīstība uzsvērta arī SVĢ stratēģijā 2016 – 2020 gadam. Viens no uzdevumiem, lai sasniegtu mērķi “Attīstīt mūsdienīgu un daudzdimensionālu mācību vidi sadarbības un inovāciju potenciālam” – veicināt dalību mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektos.

SVĢ pārmaiņu projekta “Jaunas pieejas matemātikas apguvē” galvenais mērķis ir  pedagogu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana matemātikas metodikā Anglijas izglītības iestādēs. Šī projekta ietvaros 2018.gada aprīlī uz Angliju dosies 3 Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi, lai apgūtu  kursus matemātikas metodikā un iepazītu Anglijas izglītības sistēmu, apmeklējot vietējās izglītības iestādes. Galvenais uzdevums ir aktīvi iesaistīties kursu norisē un aktivitātēs, kā arī novērot Anglijas izglītības iestāžu darbību un metodes, lai pēcāk izvēlētos piemērotākās no tām, un integrētu SVĢ turpmākajā mācību procesā.