Gada labākā klase dodas ekskursijā uz Tartu

Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.c klases skolēni piedalījās Siguldas novada Domes izsludinātajā konkursā “Gada labākā klase Siguldas novadā 2016./2017.m.g. (5.-9.klašu grupā)”. Ieguvām nomināciju “Gada klase, sportiskākā klase un teicams portfolio”. 11.jūnijā izmantojām piešķirtos līdzekļus un devāmies ekskursijā uz Tartu.

Papīra muzeja apmeklējums mums deva iespēju  skatīties papīrā kā universālā radošās pašizpausmes materiālā un uztvert to kā patstāvīgu mākslas darbu. Mūsu acu priekšā tika parādīts viss papīra izgatavošanas process. Uzzinājām par drukāšanas pirmsākumiem Eiropā, iespiedmašīnām un grāmatu iesiešanu. Veidojām katrs savu iespieddarbu ar alvas burtiem un klišejām.

Apmeklējām Tartu katedrāli, kas  atrodas Toomi kalnā un  ir viena no grandiozākajām konstrukcijām  Senajā Livonijā. Kaut no katedrāles  tagad  lielākoties palikušas pāri tikai drupas, saglabājušies  spēcīgi rietumu torņi.

Tartu Universitātes muzeju apmeklējām, lai paplašinātu savu redzesloku par universitātes vēsturi un tās akadēmisko mantojumu, kā arī izpētījām viduslaiku katedrāli. Īpašu interesi piesaistīja 1928. gadā iebūvētais lifts grāmatu  pārvadāšanai, kas darbojas vēl šodien.

Izstāde “Mērīšanas pasaule” iepazīstināja  ar Igaunijas pētnieku lomu  pasaules izpētē dažādos kontinentos, izmantojot mūsdienīgus zinātniskus  paņēmienus.

Paldies Siguldas novada Domei par aktīvu jauniešu atbalstīšanu!

Informāciju sagatavoja:

9.c klases audzinātāja Indra Upīte-Dambīte