Uz tikšanos 1.septembrī!

Svinīgais pasākums  ar direktora uzrunu skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem Siguldas Valsts ģimnāzijas pagalmā pie galvenās ieejas piektdien, 2017.gada 1.septembrī pulksten 9.00. Lietus gadījumā – skolas aktu zālē. Pēc pasākuma skolēnu tikšanās ar klašu audzinātājiem.

Pulksten 12.00 pedagogu fotografēšanās kopbildei un skolas mājaslapai.