12.klašu skolēni viesojas pie topošajiem pirmklasniekiem

Siguldas Valsts ģimnāzijas divpadsmito klašu skolēniem izveidojusies tradīcija, ka 1.septembrī pēc svinīgajiem pasākumiem skolā viņi dodas uz Pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa”, kur tiekas ar sagatavošanas grupas bērniem. Arī šogad, uzsākot jauno mācību gadu, 24 ģimnāzisti ar saviem audzinātājiem pabija bērnudārzā.

Topošie pirmklasnieki mūs sirsnīgi sagaidīja, un tā bija kā atgriešanās bērnības zemē. Kopīgi tika iets rotaļās un izieta sajūtu taka, ko grupiņā veidojuši gan bērni, gan vecāki. Uz darba lapām bija jāapvelk roku kontūras un jāuzraksta sagatavošanas grupas bērniem vēlējums. Divpadsmito klašu skolēni sveica topošos pirmklasniekus un uzaicināja uz savu pēdējā zvana pasākumu.

Informāciju sagatavoja: 

12.b klases audzinātāja Anita Ūdre