Aizvadīta jauniešu un deputātu diskusija „Kafija ar politiķiem”

Trešdien, 6.septembrī, Siguldas novada pašvaldības domes deputātiem un Siguldas novada jauniešiem bija iespēja tikties neformālā gaisotnē diskusijā „Kafija ar politiķiem”, lai pārrunātu novada jaunatnes lietu attīstību. Diskusiju vadīja moderators Vilis Brūveris no biedrības „Next”, un tā norisinājās Siguldas Valsts ģimnāzijā.

Uz diskusiju bija aicināts ikviens Siguldas novada jaunietis, lai tiktos ar Siguldas novada pašvaldības domes deputātiem un diskutētu par jauniešiem svarīgiem jautājumiem. Tikšanās laikā tika pārspriesti jautājumi par to, kā veidot efektīvu sadarbību starp pašvaldību un jauniešiem; kā jauniešus informēt par pasākumiem un iespējām Siguldas novadā; kā jauniešus iesaistīt pašvaldības lēmumu pieņemšanā; kādi jautājumi un problēmas ir aktuālas Siguldas novada jauniešiem, ko jaunieši sagaida no deputātiem un deputāti sagaida no jauniešiem, kā arī tika pārrunāts tas, vai Siguldas novadā ir nepieciešama Jauniešu dome.

Kopīgās diskusijās ar deputātiem Uģi Mitrevicu, Līgu Sausiņu, Elīnu Gruzniņu, Indru Ozoliņu, Ņinu Balodi, Evu Viļķinu, Mārtiņu Zīvertu, Rūdolfu Kalvānu, Reini Ādamsonu un Katrīnu Leitāni tika nolemti nākamie soļi, lai veiksmīgi turpinātu iesākto sadarbību, kā arī strādātu pie Jauniešu domes un jauniešu atpūtas vietas izveides, kas ir projekta „Domā domas domē” ietvaros tapis jauniešu projekts.

Paldies par piedalīšanos diskusijā vēlamies pateikt Siguldas novada pašvaldības domes deputātiem, „GoBeyond” pārstāvei Martai Kālei un jaunatnes politikas speciālistei, biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” vadītājai Inesei Šubēvicai.

Projektu organizē Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” sadarbībā ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija”. Projektu finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Informācija: www.sigulda.lv