7.b un 9.a klašu skolēni „uzjāj stikla kalnā”

Oktobra mēnesī Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunieši 7.b un 9.a klašu mācību ekskursijās iepazina Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), kuras pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana.

Skolēni izrādīja izbrīnu, ka LNB glabājas vairāk nekā 4 miljoni vienību, un  lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi ― retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centra kolekcijas, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, kartes. Bibliotēkas pārziņā ir nacionālā bibliogrāfija. Tas rosināja vēlmi kļūt par bibliotēkas lasītājiem, lai varētu to izmantot, esot Rīgā, jo LNB izsniedz literatūru izmantošanai tikai LNB lasītavās – izpētei uz vietas. Taču jebkurš var kļūt par dāvinātāju akcijā “Īpaša grāmata īpašā plauktā”, jo ikvienam tiek dota iespēja dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot vēstījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu.

Gida pavadībā skolēni izprata to, ka  bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, dažādas izglītojošas aktivitātes un literatūra bērnu lasītprasmes veicināšanai. K. Barona Dainu skapis, kā arī Ziedoņa zāles izcilā akustika izraisīja patiesu sajūsmu jauniešu acīs.

Ģimnāzisti apskatīja mūsdienu arhitektūras celtni no 1. līdz 12.stāvam. „Stikla kalna” korē iejutās Antiņa un Saulcerītes tēlā, vērojot Rīgas panorāmu. Kā arī atminējās savu līdzdalību LNB un nodibinājuma „Rīga 2014″ veidotajā akcijā „Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde”, kas norisinājās Rīgā, 2014.gada 18.janvārī, lai palīdzētu grāmatām nokļūt jaunajā ēkā.

Gaismas pili projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts (ASV), ar kuru personīgi tikusies 9.a klases skolniece Elizabete Ābola, kas mākslinieku raksturoja kā ļoti sirsnīgu un vienkāršu cilvēku.

Īsinot laiku pirms ekskursijas, skolēni izmantoja iespēju ierunāt dzeju audio ierakstu kabīnē „Skandē Veidenbaumu!”, godinot dzejnieka 150.jubileju.

SVĢ 9.a klases skolēni apskatīja arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”, kas ir XXI gadsimta un bibliotēkas jaunā veidola iedvesmots stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā.

Ekspozīciju veido četras daļas: mikroizstāde ar nosaukumu “Maņas” veltīta lasītāja ķermeniskajai pieredzei saskarsmē ar grāmatu. Ar dažādu interaktīvu nodarbju palīdzību skolēniem bija iespējams burtiski uz savas ādas, ar savu dzirdi, redzi un garšu pieredzēt grāmatu. “Vara” aplūko grāmatu kā varas instrumentu. Savukārt ekspozīcijas daļa “Gars” atklāj grāmatu ne tikai kā garīgā un laicīgā garīguma mediju. Ar “dzīvās grāmatas” instalāciju palīdzību jaunieši nokļuva grāmatu fantāziju pasaulē.

Devītās klases skolēni papildināja savas zināšanas LNB mācību telpā „VIRTAKAS KLASE”, kas nosaukta par godu Virtakas iezim (Braslas upes krastā Krimuldas novadā), kurā iegrebtas saglabājušās vēlo viduslaiku dzimtu piederības zīmes un aizsargzīmes no 14./15.gadsimta. Klases telpas sienu rotā Virtakas rakstu kopija. Skolēniem tika dots uzdevums, izveidot savas dzimtas rakstu, ko „iegrebt” arī uz klases sienas.

Gūstot tikai sīku ieskatu LNB darbībā, divas stundas paskrēja nemanot. Taču tas noteikti kalpos par iemeslu tur atgriezties vēl un vēl, lai vairotu gudrību visa mūža garumā.

Paldies visiem, kas sekmējuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās Gaismas pils izveidi!

Informāciju sagatavoja:
9.a klases audzinātāja Anita Millere