Izsludināts iepirkums par Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecību un skolas ēkas pārbūvi

Turpinot novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, Siguldas novada pašvaldība izsludinājusi publisko iepirkumu par Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa jaunbūvi un skolas ēkas pārbūvi Ata Kronvalda ielā 7. Jau ziņots, ka Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģija paredz, ka no 2019./2020.mācību gada Siguldas Valsts ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 7, kur tā jau savulaik darbojusies, savukārt Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas un mūsdienīgākas telpas, turpinās darbu Krišjāņa Barona ielā 10.
Izsludinātais iepirkums paredz skolas ēkas Ata Kronvalda ielā 7 atjaunošanu un 22 mācību kabinetu pārbūvi, daudzfunkcionālas aktivitāšu zāles, mākslas darbnīcas un mākslas telpas izveidi, kā arī garderobju pārbūvi un jauna skolas korpusa būvniecību, kurā atradīsies 12 mācību klases, pedagogu kabineti, ēdamzāle, aktu zāle, bibliotēka, lifts, kā arī tehniskās telpas. Skolā tiks veidota atvērta un skolēniem draudzīga vide, ieplānojot zonu atpūtai un individuālajam darbam. Tāpat plānots izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno ieeju skolā. Gan esošais, gan jaunais skolas korpuss tiks veidoti kā energoefektīvas ēkas ar mūsdienīgām apgaismojuma, ventilācijas un siltuma apgādes sistēmām – telpu zonējums ļaus veikt neatkarīgu siltumenerģijas un ventilācijas regulāciju.

„Pretēji tendencei valstī Siguldas novadā pēdējos gados skolēnu skaits turpina pieaugt – prognozējam, ka tuvāko četru gadu laikā Siguldas skolās izglītojamo skaits palielināsies par aptuveni 500 skolēniem, tādēļ pašvaldība jau vairākus gadus mērķtiecīgi plāno izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, lai ilgtermiņā mūsu novada bērniem nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību vidi. Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas paplašināšanai sekos arī Siguldas 1.pamatskolas un Mores pamatskolas rekonstrukcija,” stāsta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, atgādinot, ka jau šoruden noslēgsies nozīmīga Allažu pamatskolas rekonstrukcija.„Šis būs unikāls projekts vispārējā izglītībā Latvijā – iedvesmojoša vide ar mūsdienīgu saturu,” pauž Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns. „Plānojot to, esam smēlušies idejas un pieredzi no labākajiem piemēriem Eiropā, un esam guvuši pārliecību, ka mācību vide ir ciešā mijiedarbībā ar izglītības procesu. Tāpēc mūsu mērķis ir uzbūvēt „gudru ēku” – tādu, kas nebūs tikai vienreizēja unikāla investīcija, bet gan ilgtspējīgs, ekonomisks projekts, un kalpos šim nolūkam arī turpmākajās desmitgadēs. Savukārt mācību saturā turpināsim attīstīt dabaszinātņu un tehnoloģiju virzienu, apgūstot un testējot zināšanas mācību vidē – „gudrajā mājā””.

Plānots, ka jaunais skolas korpuss durvis vērs 2019./2020.mācību gadā, bet esošās skolas ēkas pārbūve tiks pabeigta 2020.gada vasarā. Ēku pārbūves un būvniecības darbi tiks veikti vairākos etapos, lai netraucētu mācību procesu un nodrošinātu drošu vidi skolēniem.

Projekts tiks finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālās attīstības centriem” programmas otrās kārtas līdzekļiem. Finansējums šajā programmā tiek piešķirts valsts ģimnāzijām gan būvniecības darbiem, gan mācību vides iekārtošanai, tai skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošinājumam.

Informācija: www.sigulda.lv