Sākusies pieteikšanās reģionālajai konferencei “Dziļā mācīšanās – ceļš uz kompetencēs balstītu izglītību”

PIETEIKŠANĀS FORMA

Konferences darba kārtība

Plenārsēde 10.00 – 12.15
10.00 – 10.05 Apsveikums konferences dalībniekiem – Dr.sc. admin. Rūdolfs Kalvāns, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors
10.05 – 10.15 “Kāds darbinieks nepieciešams darba devējam”  –  Līga Sausiņa, Siguldas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece
10.15 – 11.15 “Mācīšanās iedziļinoties skolēnu lietpratības attīstīšanai”–  Mg. phys. Uldis Dzērve,  LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors
11.20 – 12.20  “Kas ir skolēna pašvadīta mācīšanās “ – Mg. psych. Edmunds Vanags, projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» vecākais eksperts
12.20 – 12.45  Kafijas pauze, iespēja paēst pusdienas (par personiskajiem līdzekļiem)

Darbnīcas : 12.45 – 14.15

 • “Kā skolotājs var veicināt skolēnu pašvadītu mācīšanos” – Mg. psych. Edmunds Vanags, projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» vecākais eksperts
 • “Mūsdienu pusaudžu stereotipi par vēsturi – sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju izaicinājums un risinājumi” – Mg. hist. Valdis Klišāns, vēstures skolotāju biedrības priekšsēdētājs  
 • Mācību jomas veselība un fiziskās aktivitātes satura izmaiņas  dziļās mācīšanās kontekstā” – Mg. paed. Inese Bautre, projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura izstrādes vecākā eksperte
 • “Uzdevumi dabaszinātnēs, kas liek skolēniem iedziļināties” – Mg. phys. Uldis Dzērve, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors
 • “ Dziļās mācīšanās elementu iekļaušana mācību procesā” – Mg. biol. Līga Sausiņa, Siguldas novada dabaszinātņu jomas vadītāja,  Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, VISC metodiķe
 • “Kā vērtēt prasmes matemātikā, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus”  – Mg. paed. Aira Kumerdanka, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra projektu pasniedzēja un koordinatore
 • Interaktīvās iespējas atgriezeniskās saites nodrošināšanai mācību procesā” – Frīdis Sarcevičs, Auces vidusskolas direktora vietnieks
 • Informācijas tehnoloģiju pielietojums atgriezeniskās  saites iegūšanai matemātikas stundās” – Mg. math., Mg. paed. Baiba Rampāne, Siguldas novada matemātikas jomas vadītāja, Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja, VISC metodiķe
 • “Domāšanas trenēšanas metodes un paņēmieni mācību procesā”– Inese Zlaugotne, “Radošuma pils” direktore, trenere, Siguldas Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante

 

Darbnīcas : 14.20 – 15.50

 • “Kā skolotājs var veicināt skolēnu pašvadītu mācīšanos” – Mg. psych. Edmunds Vanags, projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» vecākais eksperts
 • “Mūsdienu pusaudžu stereotipi par vēsturi – sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju izaicinājums un risinājumi” – Mg. hist. Valdis Klišāns, vēstures skolotāju biedrības priekšsēdētājs  
 • Mācību jomas veselība un fiziskās aktivitātes satura izmaiņas  dziļās mācīšanās kontekstā” – Mg. paed. Inese Bautre, projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura izstrādes vecākā eksperte
 • “Uzdevumi dabaszinātnēs, kas liek skolēniem iedziļināties” – Mg. phys. Uldis Dzērve, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors
 • “ Dziļās mācīšanās elementu iekļaušana mācību procesā” – Mg. biol. Līga Sausiņa, Siguldas novada dabaszinātņu jomas vadītāja,  Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, VISC metodiķe
 • “Kā vērtēt prasmes matemātikā, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus”  – Mg. paed. Aira Kumerdanka, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra projektu pasniedzēja un koordinatore
 •  “Interaktīvās iespējas atgriezeniskās saites nodrošināšanai mācību procesā” – Frīdis Sarcevičs, Auces vidusskolas direktora vietnieks
 • Informācijas tehnoloģiju pielietojums atgriezeniskās  saites iegūšanai matemātikas stundās” – Mg. math., Mg. paed. Baiba Rampāne, Siguldas novada matemātikas jomas vadītāja, Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja, VISC metodiķe
 • “Domāšanas trenēšanas metodes un paņēmieni mācību procesā”– Inese Zlaugotne, “Radošuma pils” direktore, trenere, Siguldas Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante

Konferences noslēgums 16.00 – 16.30