Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi saņem Gada balvas izglītībā 2017

Skolotāju dienas  priekšvakarā piektdien, 29.septembrī koncertzālē „Baltais Flīģelis” notika pirmā Siguldas novada Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija, kurā desmit nominācijās par nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītībā tika cildināti izglītības jomas pārstāvji.

 

Siguldas novada Gada balvas izglītībā mērķis ir novērtēt cilvēkus, kuri ar savu darbu ik dienu rūpējas par to, lai Siguldas novadā būtu mūsdienīga, pieejama un daudzpusīga izglītība. Siguldas novada pašvaldības Atzinību, Pateicības un Siguldas novada Gada balvu izglītībā 2017 šādās nominācijās saņēma arī vairāki Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi:

  • Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā – direktora vietniece izglītības jomā Inguna Vuškāne par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, skolēnu sasniegumiem Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos.

  • Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā – sporta skolotājs Normunds Šulte par teicamu un profesionālu darbu un augstiem sasniegumiem starptautiskās sacensībās pludmales volejbolā.
  • Gada balva par izcilību – vēstures skolotāja Inese Berga par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, par izciliem skolēnu sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē, Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos.
  • Inovācija izglītībā – bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa par spilgtu, inovatīvu devumu, īstenojot bioloģijas un angļu valodas integrētās bilingvālās apmācības Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.klasēs.

  • Nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs – deju skolotāja Indra Ozoliņa par tautas deju kolektīva „Vizbulīte” augstiem rezultātiem V Starptautiskajā konkursā „Super Dance from folk to modern” Sanktpēterburgā” un  ieguldījumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā – tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” koncepcijas izstrādi.

Atzinību par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā, vadot Siguldas Valsts ģimnāziju saņēma bijušais skolas direktors Vilnis Trupavnieks.

Pretendentus Siguldas novada Gada balvai izglītībā desmit nominācijās izvirzīja novada iedzīvotāji. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja un lēmumu pieņēma Siguldas novada Izglītības pārvaldes izveidota komisija.

Pasākuma un video režisore – Ilze Jakubovska, video – Reinis Janulis, vadītājs – Latvijas Nacionālā teātra aktieris Arturs Krūzkops. Skatuves noformējumam izmantoti Latvijas Nacionālā teātra izrādes „Raiņa sapņi” scenogrāfijas elementi. Pasākuma muzikālais noformējums: grupa „Framest”, jauktais koris „Atvars” (diriģents Jānis Baltiņš) un Rīgas Doma kora skolas audzēknis Dāvis Vētra.

Informācija: www.sigulda.lv