Jaunais stundu saraksts no 4.decembra

Sakarā ar peldētprasmes apguvi sporta nodarbībās tiek mainīts Siguldas Valsts ģimnāzijas 2017./2018.mācību gada stundu saraksts no pirmdienas, 2017.gada 4.decembra. Peldētprasmi vispirms (no 2017.gada 4.decembra līdz 2018.gada 11.martam) apgūs 8.-12. klašu izglītojamie.

Stundu saraksts tiks mainīts atkārtoti, kad no 2018.gada 19.marta līdz mācību gada noslēgumam peldētprasmi apgūs 7.klašu izglītojamie.

Jaunais stundu saraksts apskatāms šeit.