Orientēšanās labirints Siguldas Valsts ģimnāzijā

Trešdien 22.novembrī Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta zālē skolēni varēja izmēģināt savas prasmes orientēšanās labirintā. Es, Magda Cigle, 11.b klases izglītojamā, organizēju šo labirintu kā zinātniski pētnieciskā darba praktisko daļu tēmai “Orientēšanās sporta attīstība Siguldā”.

Sporta pasākumā piedalījās ap 340 cilvēkiem – 13 klases, kurām šajā dienā notika sporta stundas, Siguldas pilsētas vidusskolas 3.klase un vairāki izglītojamie, kas atnāca izmēģināt labirintu starpbrīžos.

Bija daudz cilvēku, kas palīdzēja realizēt ideju par orientēšanās labirintu. Sporta skolotāji izskaidroja izglītojamajiem noteikumus. Jānis Bukins nodrošināja nepieciešamo ekipējumu, labirinta un distanču idejas ievietoja kartēs. “Siguldas dizains” izdrukāja kartes, Atis Heinols palīdzēja ar rezultātiem. Nils Ciglis uzraudzīja orientēšanās procesu. Loreta Lemberga, Megija Baumane, Aivita Mūze un Aija Egija Arnicāne palīdzēja startā, bet Katrīna Lauga un Gerda Baranova bija atbildīgas par fotografēšanu.

Liels paldies visiem palīgiem un manai ģimenei, kura palīdzēja labirintu izlikt!

Kopvērtējuma rezultāti:

7.-9.klases  10.-12.klases
1.vieta  Dārta Auziņa 7.a Una Narnicka 11.a
2.vieta  Una Grauda 9.b Kitija Rulle-Titava 11.a
3.vieta  Madara Bērze 9.a Aivita Mūze 10.a
1.vieta  Mārtiņš Bojārs 8.b Viesturs Veits 11.a
2.vieta  Edgars Elberts 9.b Bruno Lorencs 12.c
3.vieta  Kristaps Liepa 9.b

Pauls Daugulis 11.a

Informāciju sagatavoja:
11.b klases izglītojamā Magda Cigle