Radošuma pilna mācību diena Siguldas Valsts ģimnāzijā

Ikgadējā Radošā diena Siguldas Valsts ģimnāzijā šogad norisinājās pirmdienā, 27.novembrī. Tās ietvaros izglītojamajiem tika organizētas īpašas mācību stundas ar oriģinālu saturu un iespējām radoši izpausties praktiskā darbībā, nereti apvienojot divas vai vairākas mācību jomas.

7.a klase devās smelties zinības stikla kalnā – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet 7.b klase, apvienojot sportu ar matemātiku, piedalījās klases saliedēšanas nodarbībās, veicot dažādus sporta un prāta uzdevumus, mācoties izstrādāt stratēģiju, un radošu pieeju netradicionālās situācijās. Tikmēr 7.c klase, apvienojot bioloģiju un mākslu, centās tēlaini un personificēti atainot fotosintēzes procesu, izmantojot plastilīnu vai zīmējumu. 8.b klasei skolotājs Alfons Saušs ģeogrāfijas ietvaros bija sagatavojis īpašu maršrutu dabā, 8.a klases skolēni, apvienojot mākslu, ķīmiju un angļu valodu, grupās veidoja ķīmisko elementu atomu uzbūvi, ko pēcāk prezentēja angļu valodā, bet 8.c klases skolēni krievu valodas stundā papildināja zināšanas par draudzības tematiku ar dziesmas, sakāmvārdu, mīklu, filmas un diskusijas palīdzību; centās ieraudzīt problēmu jauniešu saskarsmē, mācīties no kļūdām, veidot pozitīvu mikroklimatu klasē.

9.a klases skolēni ar pildspalvu un papīra plastiku veidoja A1 formāta darbus “Ziemas ainava logā”, kamēr 9.b klase kopā ar skolotājām Ilzi Koļesnikovu un Eviju Veidi devās uz nodarbībām Dabaszinātņu centrā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet 9.c klase latviešu valodas stundā mācījās izprast intervijas elementus radošā darbībā, intervējot klases biedrus un veidojot vizuālu materiālu.

10.a klases skolēni vēstures stundas ietvaros devās uz Stūra māju, bet 10.b klase Jāņa Bukina vadībā spēlēja ekonomikas spēli. Īpaši radoši izpaudās 10.c klases skolēni, kuri no nemateriālās vērtības (literārā darba fragmentiem), radoši analizējot romāna saturu un izmantojot ķīmijas zināšanas, kā arī pieejamos palīglīdzekļus, radīja materiāli sajūtamus objektus – smaržīgās sveces. Skolēni arī izveidoja reklāmu savai radītajai smaržai, reklāmas tekstos izmantojot atslēgvārdus no romāna fragmentu satura. 10.d klases skolēni pievērsās šausmu žanram literatūrā, kopīgi lasot un analizējot Gunta Bereļa stāstu “Spogulis” un pēc tam sacerot un lasot savus šausmu stāstus.

11.a klases skolēni kopā ar skolotāju Daigu Jēkabsoni devās ekskursijā uz Rīgu, kur spēlēja Kultūras kanona spēli Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; apskatīja Arhitektūras muzeju un iepazinās ar LU Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzeju. 11.b klasei norisinājās erudīcijas konkurss svešvalodās dažādu nozaru ietvaros, kā latviešu valoda, svešvalodas, ģeogrāfija, matemātika, vēsture, u.c. Konkursa norise latviešu, angļu, franču valodā, ar citu valodu elementu piesaisti (spāņu, krievu, vācu, itāļu). Tika piedāvāta arī neliela teorētiskā bāze romāņu valodniecības pamatos, salīdzinot vārdus ne tikai romāņu valodu grupā, bet arī pievienojot latviešu, angļu un citas apgūtās valodas. Tikmēr 11.c un 11.d klašu skolēni piedalījās nodarbībā ASV vēstniecības Latvijā un karjeras skolas “Start Strong” rīkotajā radošā meistardarbnīcā “Veiksmīga karjera”.

12.a klases skolēni piedalījās praktiskā nodarbībā Turaidas muzejrezervāta krājuma nodaļā, kur notika iepazīšanās ar vēstures avotu apstrādi un saglabāšanu, vēstures avotu sistematizācijas principiem. Īpaši nozīmīga bija iepazīšanās ar unikāliem Siguldas vēstures avotiem. 12.b klase interpretēja literāro darbu – E. Virza “Straumēni” integrējot autora tekstuālo atklāsmi skolēna praktiski veidotajā Straumēnu garīgās pasaules atspoguļojumā. Notika darbs grupās, praktisks projekts, prezentēšana un diskusija, savukārt 12.c klase apguva 3D modelēšanas programmas SketchUp pamatprincipus un iespējas, kā arī telpisko modeļu pārveidošanas programmu Autodesk 123D Make, lai varētu realizēt savu iegūto modeli savā izvēlētajā veidā.

Ik gadu pedagogi nāk klajā ar interesantām idejām par radošās dienas norisi, kas veicina skolēnu sadarbības un prezentācijas prasmes, ļauj padomāt “ārpus rāmjiem” un radoši izpausties.

Plašāka foto galerija.