Svētkiem atvērtas durvis

Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta, mākslas un mūzikas skolotāju metodiskā centra Ziemassvētku noformējuma rīkotajā konkursā 7. – 12.klasēm skolēni radīja skolā Ziemassvētku noskaņu, izrotājot savas klases telpas DURVIS.

Izglītojamie tika rosināti uz tēlainu domāšanu un praktisko iemaņu attīstīšanu radošas domas realizēšanā, lai veicinātu iniciatīvu izteikt sevi klases kolektīvā ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem. Praktiskajā darbībā iesaistījās gan visa klase, gan daži klašu radošākie prāti.

Konkursa darbus vērtēja 14 neatkarīgu ekspertu komisija un secināja, ka skolēni izmantojuši gan dabas materiālus, gan sintētiskos audumus, gan plastmasas izstrādājumus, gan fotogrāfijas, lai radītu neatkārtojamus svētku dekorus – neparastas durvju rotas Siguldas Valsts ģimnāzijā, izcilās Ziemassvētku kompozīcijās izmantojot egļu zaļumu, piparkūku brūnumu un sniega baltumu, papildus akcentos liekot zelta krāsu.

Liels paldies arī tām 17 klašu audzinātājām, kuras rosināja skolēnus uz radošo darbošanos, lai priecētu mūs visus un skolas viesus Ziemsvētku brīnumu laikā.

Ļoti sīvā cīņā, pat ar puspunkta starpību, tika apbalvoti Ziemassvētku noformējuma konkursa darbi divās vecuma grupās:

  1. – 9.klašu grupā: 1.vieta 7.a klasei, 2.vieta – 8.a, 3.vieta – 9.a, atzinība – 8.b klasei;
  2. – 12. klašu grupā: 1.vieta – 10.b, 2.vieta – 12.a, 3.vieta – 11.a, atzinība – 10.c klasei.

Lai radošs un bagāts Jaunais gads!

Informāciju sagatavoja:
skolotājas Kristīne Apine un Anita Millere