11.a klase piedalās Swedbank programmā “Dzīvei gatavs”

 

Pirmdien, 23.janvārī, Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā “Dzīvei gatavs”. Šī programma piedāvā iespēju aicināt bankas darbiniekus uz matemātikas, ekonomikas, angļu valodas un informātikas stundu, kā arī uz klases stundu, kurās līdztekus mācību priekšmetu programmā paredzētās tēmas apgūšanai bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību skolēniem sniedz priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas. Programmas mērķis ir panākt, lai skolēni iegūtu maksimāli mūsdienīgas un pielietojamas zināšanas, kas tiem nodrošinātu lielāku konkurētspēju nākotnē. Programmas mācību saturu, kas balstīts kompetenču attīstības pieejā, atzinīgi novērtējis arī Valsts Izglītības satura centrs.

11.a klasē notika 2 matemātikas stundas, kurās skolēni iejutās bankas vērtspapīru brokeru lomā, lai padziļinātu matemātikas tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās. Matemātikas stundu laikā tika sekmētas skolēnu zināšanas par statistiku, standartnovirzi. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu (Tallink, Olainfarm) vērtspapīriem un lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veica aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem. Tāpat tika diskutēts par to, kā pieņemt pamatotus un racionālus lēmumus par norisēm akciju tirdzniecībā biržā. Skolēni apguva 21.gadsimta kompetences (skaitļošana; IKT prasmes; finanšu pratība; kritiskā domāšana; problēmrisināšanas prasme; komunikācija; sadarbība).

Liels paldies par sadarbību Finanšu institūta “Swedbank” vadītājam Reinim Jansonam!

Informāciju sagatavoja:
11.a klases matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone