Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem izcili sasniegumi  Valsts bioloģijas olimpiādē

No 24. līdz 26.janvārim Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā  norisinājās 40.Valsts bioloģijas olimpiāde. Tiesības pārstāvēt Siguldas novadu valsts olimpiādē Starpnovadu posmā sīvā konkurencē, sacenšoties 1004 9.klašu, 630 10.klašu, 586  11.klašu un 535 12.klašu skolēniem,  izcīnīja Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni: Līva Oliņa, Ivars Anspoks, Paula Līva Biteniece, Aleksis Gabliks (skolotāja Līga Sausiņa), Maikls Mitrevics un Pauls Daugulis (skolotāja Vaira Siliņa).

Olimpiāde noritēja trīs dienas, kurās vairākās kārtās vispusīgi tika pārbaudītas skolēnu zināšanas un prasmes bioloģijā. Vispirms skolēni pildīja testu, tad risināja teorētiskos uzdevumus, bet nākamajā dienā izstrādāja četrus laboratorijas darbus augu morfoloģijā un fizioloģijā, zooloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā un molekulārajā bioloģijā. Ņemot vērā, ka viens no olimpiādes mērķiem ir atlasīt skolēnus starptautiskajai bioloģijas olimpiādei, visās olimpiādes daļās skolēniem nepieciešamas prasmes ne tikai bioloģijā, bet arī ķīmijā un matemātikā, kā arī ļoti augsts darba temps.

Visās olimpiādes daļās Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni uzrādīja ļoti labus rezultātus, stabili noturot savas pozīcijas olimpiādes līderu grupā. Kopvērtējumā Līva Oliņa izcīnīja sudraba medaļu, bet Ivars Anspoks bronzas medaļu.

Paldies skolotājām un skolēniem par pašaizliedzību, ieguldīto darbu un teicamajiem rezultātiem!