Atklātā audzināšanas stunda „Plašsaziņas līdzekļi un alkohols” 9.c klasē

12.janvārī 9.c klases audzinātāja Iveta Celmiņa dalījās pieredzē ar projektā „Atklāti par alkoholu” iegūtajiem metodiskajiem materiāliem un vadīja audzināšanas stundu, kurā 9.c klases skolēni sprieda par to, kā plašsaziņas līdzekļos tiek reklamēts alkohols, vai šīs reklāmas var ietekmēt pusaudžu vēlmi lietot alkoholu. Skolēni grupās meklēja interneta resursos reklāmas, video klipus un citu informāciju un to analizēja. Kritiskās domāšanas attīstīšanai skolotāja mudināja skolēnus izdomāt ieteikumus plašsaziņas līdzekļiem, kas būtu jāņem vērā, reklamējot alkoholu.

Skolēni jau trešo gadu piedalās projektā, viņi ir pieraduši diskutēt, uzklausīt citu viedokli. Patika pozitīvā un radošā atmosfēra stundā. Paldies  Ivetai Celmiņai un 9.c klases skolēniem par iespēju piedalīties audzināšanas stundā un jaunām darba idejām!

Informāciju sagatavoja:
Klašu audzinātāju metodiskā centra vadītāja Inese Berga