Siguldas Valsts ģimnāzijai 100

Šogad Siguldas Valsts ģimnāzija, tāpat kā Latvijas valsts, atzīmē savu 100. dzimšanas dienu. 100 – tas ir cienījams gadu skaits kā valsts, tā jebkuras iestādes un darba kolektīva dzīvē, un arī skola šo gadu laikā ir dzīvojusi savu dzīvi, ar kuru ierakstījusies ne vien Siguldas, bet arī Latvijas vēstures lappusēs.

Direktora Valda Jēkabsona laikā toreizējā Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrija izdod pavēli par Siguldas 1.vidusskolas vēsturiskā nosaukuma atjaunošanu un no 1993.gada 1.septembra skola atgūst Siguldas ģimnāzijas nosaukumu. 1994.gada 1.septembrī par direktoru kļūst Vilnis Trupavnieks, bet kopš 1996. gada, kad skola jau ir pierādījusi sevi kā vienu spēcīgākajām Latvijas izglītības iestādēm gan mācību, gan metodiskajā darbā, tā kļūst par vienu no astoņām Latvijas skolām, kurai tiek piešķirts godpilnais Valsts ģimnāzijas nosaukums. 2015.gadā par tās direktoru kļūst Rūdolfs Kalvāns, kurš ienes jaunas vēsmas līdzšinējā skolas dzīvē. Ilgus gadus skola ir noturējusies Draudzīgā aicinājuma fonda un Ata Kronvalda fonda Skolu reitinga augšgalā, tās pedagogi saņēmuši Ata Kronvalda balvas par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, šogad ģimnāzija ieguvusi arī Latvijas Universitātes Gada balvu par lielāko ieguldījumu studentu saimes papildināšanā no Vidzemes reģiona skolām.

Arī šobrīd Siguldas Valsts ģimnāzija atrodas uz pārmaiņu sliekšņa – tiek plānota vērienīga ēkas pārbūve un jauna mācību korpusa būvniecība, kas ļaus skolai kļūt par vienu no mūsdienīgākajām izglītības iestādēm Latvijā.

Jubilejas svinības rudenī nav izvēlētas nejauši – par skolas dibināšanas datumu tiek uzskatīts 1918.gada 17.novembris. Nedēļā no 5. līdz 10. novembrim, atzīmējot skolas simtgadi, Siguldas Valsts ģimnāzijā plānoti dažādi jubilejas pasākumi skolēniem, skolotājiem, absolventiem un viesiem. 8. novembrī, pulksten 19.00 notiks ģimnāzijas 100 gadu jubilejas oficiālais pasākums Kultūras centrā “Siguldas devons”, kurā ar ielūgumiem tiks aicināti piedalīties gan ģimnāzijas esošie un bijušie skolotāji, darbinieki un pašvaldības pārstāvji, gan arī skolas sadarbības partneri.

10. novembris – tā ir diena, kuru ar nepacietību gaida daudzi skolas absolventi, jo tajā notiks Siguldas Valsts ģimnāzijas (bij. Siguldas 1. vidusskolas) absolventu salidojums ar sirsnīgu atkalredzēšanos un kopā būšanu. Salidojuma sākums paredzēts pulksten 19.00, pirms tam – pulksten 16.00 –  absolventu amatiermākslas kolektīvu koncerts Siguldas Valsts ģimnāzijā.

Ar prieku gaidīsim Jūs uz skolas 100 gadu jubilejas pasākumiem un svinēsim svētkus kopā!

Informāciju sagatavoja:
Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Inta Janule
un direktora vietniece Juta Upīte