Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.klašu skolēni iepazīst profesijas

Jau par tradīciju ir izveidojusies Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.klašu skolēnu projektu nedēļas tēma “Profesiju iepazīšana”. No 29.janvāra līdz 2. februārim skolēni, klašu audzinātāju, sociālo zinību un latviešu valodas skolotāju atbalstīti, veidoja “ēnu dienu” projekta darbu. Iepazīšanās ar darba vidi ir gan sagatavojot motivācijas vēstuli, gan izpētot darbinieka CV, lai pats skolēns nākotnē, iespējams “lielajā” Ēnu dienā vai stājoties darbā, prastu veidot savu CV. Vismaz viena diena bija darbs izvēlētajā darba vietā. Visas nedēļas aktivitātes tika  dokumentētas projektu nedēļas portfolio, kā arī sagatavojot prezentācijas ar secinājumiem, šī prasme  lieti noderēs gatavojoties zinātnisko darbu izstrādei 10. klasē.

Projektu nedēļas veiksmīgai  norisei bija nepieciešamas darba vietas, kurās reāli iepazīt profesijas smalkumus un iespējams – ikdienas rutīnu. Paldies par atsaucību un iespēju viesoties uzņēmumos un iestādēs visiem “ēnu ” devējiem, gan skolēnu vecākiem, kas strādā Siguldā un citur Latvijā, Siguldas uzņēmējiem un uzņēmumos strādājošiem. Šajā gadā uzsākām sadarbību ar  Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punktu, meklējot uzņēmumus Siguldā.

Jaunieši “ēnoja” ļoti dažādu nozaru un jomu speciālistus:

 • medicīnas un skaistumkopšanas nozarē: Siguldas slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītāju Kozlovski, IB klīnikas fizioterapeiti L.Satbulnieci, IK J.Grizāna veterinārās prakses vadītāju, otorinolaringologu D.Kalvāni Rīgā, rehabilitācijas centra ,,Krimulda” fizioterapeitu K. Hartmani, psihologu, psihoterapeitu D. Indzeri, SIA ,,ZK Sarkanā krusta slimnīca” Smiltenē diabēta aprūpes māsu D. Bušu, SIA ,,Meitas un dēli’’ zobārsti I. Ādamsoni, salona ,,Saulespuķe” frizieri A. Zālīti;
 • sporta jomā: Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāju Z.Abzaloni, Siguldas Sporta centra peldēšanas treneri G.Zālīti; kamaniņu braucēju, olimpieti Elīzu Cauci, Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē J. Skrastiņu, Jūrmalas sporta skolas treneri A. Austrupu, Mālpils Sporta kompleksa vadītāju V. Mihelsonu;
 • izglītības, mākslas un zinātnes jomā: Siguldas VĢ angļu valodas skolotāju I. Ivanovu, pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte” skolotāju K. Paegli, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta vadītāju Cigli, mākslas muzeja “Rīgas Birža” izglītības programmu kuratorus V.Ozoliņu un M. Mackus, modes dizaineri I. Salceviču, Latvijas Nacionālā teātra režisori I. Slucku, Valmieras drāmas teātra aktrisi R. Dišleri, statistikas speciālisti I. Zabarovsku,  “Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts” pētnieci I. Fiļipovu, Valsts “Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumā” K. Ragozinu, BIOR pārtikas, drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta akvakultūras pētnieci S. Purviņu, APP ,,Agroresursu un ekonomikas institūts” Priekuļu pētniecības centrā zinātnieci S. Ceriņu;
 • IT un datorgrafikas jomā: SAP ABAP programmētāju R. Dobulānu, LNT Ziņu dienesta datorgarfiķi K.Grīvu, tehnisko maketētāju V.Vanagu;
 • projektu vadītājus, pasākumu organizatorus: SIA Aerodium tehnologies Kukoju, SIA “Bangbang” projektu direktori K. Janševsku, IK “Belaccord” tehnisko producentu E.Eversu, pasākumu producentu Dāvi Ābramu; TV3 producenti A.Braunu,  žurnālisti, mūzikas koncertu producenti A. Kaukuli, dekorāciju darbnīcas SIA,, Feja dara” vides stilisti B. Prinduli – Renci, Siguldas Boulinga administratoru J. Jenču;
 • uzņēmējdarbības, vadības un mārketinga jomā: pašvaldības aģentūras ,,Siguldas attīstības aģentūra” direktori L. Skrodeli, SIA Nordvak vadītāju J. Suhānovu, SIA ,,Visi Var” valdes priekšsēdētāju S. Krūmiņu, SIA ,, Poligon1” mārketinga un pārdošanas speciālisti A. Grišinu, SIA “SG Furniture” vadītāju A. Upīti, reklāmas projektu ražotnes “Yes We can” reklāmas projektu vadītājuMužiku, SIA “Malus” vadītāju, īpašnieci  I. Mergupi, SIA “IV STILS” vadītāju I. Mageču, SIA “Domeniks” kravas automobiļu tirdzniecības un mārketinga vadītāju A. Zaperecki, SIA ,,Sveaskog Baltfor’’ tirdzniecības un loģistikas vadītāju J. Mazīti;
 • tūrisma un viesmīlības nozarē: viesnīcas, restorāna “Aparjods” administratori S. Inbergu, SIA FRĪDA kafejnīcas ”Mr. Biskvīts” vadītāju I. Hincenbergu, kafejnīcas “Doma” īpašnieces Meieres, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ,,Priedes krogs” maizes cepēju A. Bumbli;
 • transporta nozarē: Inčukalna novada domes autobusa šoferi E.Vēveri, SIA ,,JR LAUKS” automehāniķi Z. Pertu;
 • būvniecības un projektēšanas jomā: SIA “Preiss Būve” būvinženieri Priednieku, SIA “Belteskonstrukcijas” projektu vadītāju R. Broku, SIA ,, Barons kvartāls” arhitektu M.Batragu;
 • mežsaimniecības nozarē: SIA “R Grupa” mežsaimniecības vadītāju A. Lazdānu, AS ,,Latvijas valsts meži’’ meža saimnieciskās darbības kontroles vadītāju O. Aleksejevu;
 • dažādos dienestos: Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienesta sociālo darbinieci R. Leišavnieci, SIA “IRVE” personāla vadītāju, lietvedi K. Labanovsku, “SC-Koks” noliktavas pārzini J.Pacēviču , Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pierīgas nodaļas, Siguldas filiāles VSAA inspektori I. Krievāni, SIA ,,RIX’’ galveno grāmatvedi Dz. Knēžu, Rīgas rajona reģiona pārvaldes, Siguldas iecirkņa kriminālpolicijas nodaļas inspektori I. Lembergu.

Skolēni ar lielu gandarījumu stāstīja par pieredzēto, atzinīgi novērtējot lielo darbinieku atbildību par veicamajiem pienākumiem, kā arī uzticēšanos, parādot darba specifiskās nianses, kas ir ārpus mūsu pieņemtajiem stereotipiem par profesiju.

Projektu nedēļu vadīja un informāciju no skolēnu darbiem sagatavoja:
8.klašu audzinātājas Kristīne Apine, Daiga Jēkabsone, Inta Kursīte.
Apkopoja:  karjeras konsultante Inese Zlaugotne