8.b klases skolēni iesaistās SIA “Zaļā josta” aktivitātēs

SIA „Zaļā josta” ir Latvijas uzņēmums, kurš rūpējas par tīru Latviju, darbojoties vairākos virzienos: organizē izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu; rūpējas par to, ka atkritumi, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti un nonāk otrreizējā apritē; īsteno vides izglītības pasākumus.

SIA „Zaļā josta” sniedz nozīmīgu ieguldījumu visu sabiedrības segmentu izglītošanā vides jautājumos – sākot ar jaunāko paaudzi, kas katru gadu tiek iesaistīta vērienīgos konkursos. Īstenojot vides izglītības programmu Latvijas mācību iestādēs, “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Clean R”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, izklaides parku “Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centru (VISC) arī šogad izsludināja gadskārtējo makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”, kurā aktīvi iesaistījās arī Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.b klases skolēni.

Skolēni vāca papīru, avīzes, grāmatas, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā arī salocītus kartona izstrādājumus. Pavisam 8.b klases skolēni savāca 800 kg makulatūras. Par savākto makulatūru skola saņems otrreizēji pārstrādātu papīru, kā arī skolēni varēs apmeklēt grandiozu vides festivālu, kurā notiks radošās darbnīcas, meistarklases un mūziķu priekšnesumi.

Pārstrādājot 1 tonnu lietotā papīra, tiek iegūta aptuveni 1 tonna jauna papīra, kā arī ietaupīti aptuveni 14 koki, bet izgāztuvē atbrīvoti 2,5 m3 zemes. Liels paldies skolēniem un viņu ģimenēm (brāļiem, māsām, vecākiem, vecvecākiem) par atbalstu gan makulatūras vākšanā, gan nogādāšanā līdz skolai. Liels paldies Sintijas vecākiem, kuri paši makulatūru nogādāja uz SIA “Līgatnes papīrs”.

Aktīvākie makulatūras vācēji: Sintija Brigzne, Anete Ieva Daugule, Ralfs Knēža, Renāte Fogele, Niks Iesalnieks, Vilnis Lembergs, Paula Daniela Priedulēna, Edvards Petrovskis, Ričards Perts, Katrīna Knoka, Rūdolfs Bušs, Matīss Ceriņš, Jānis Odziņš, Stefānija Siksne, Toms Mazītis.

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru līdz 5.martam organizēja izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Arī šajā konkursā aktīvi piedalījās 8.b klases skolēni, lai veicinātu videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus. Konkursa laikā skolēni mācījās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīt bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ieraudzīt, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada. Audzināšanas stundā skolēni noskatījās īsfilmu “Baterijas ceļš”, kur tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.

Baterijas satur smagos metālus kā dzīvsudrabs, svins, kadmijs, niķelis, kas var piesārņot vidi, ja tās netiek nogādātas speciālos savākšanas punktos. Baterijas var radīt sekojošas potenciālas problēmas vai riskus: piesārņot ezerus un upes, metāliem izgarojot gaisā (bateriju dedzināšana); veicināt smago metālu ekstrakciju no blīvām atkritumu izgāztuvēm; pakļaut vidi un ūdenstilpes ekstrakcijai ar svinu un skābēm; saturēt stipras kodīgas skābes; var radīt apdegumus vai draudus acīm un ādai.

Pavisam 8.b klases skolēni savāca 46,9 kg bateriju. Aktīvākie skolēni: Renāte Fogele (11,8 kg), Katrīna Paula Knoka (7,1 kg), Toms Mazītis (6,2 kg), Stefānija Siksne (4,6 kg), Gustavs Bumblis (3 kg), Rūdolfs Bušs, Ričards Perts, Matīss Ceriņš, Renārs Ziedkalns, Ralfs Knēža, Vilnis Lembergs, Paula Lucāne. Milzīgs paldies skolēniem un viņu ģimenēm par atbalstu. Tikai kopā mēs varam paveikt daudz! Esam lepni un gandarīti par paveikto!

Informāciju sagatavoja:
8.b klases audzinātāja Daiga Jēkabsone