Informācija par skolēnu pieteikšanās kārtību darbam vasaras brīvlaikā

Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, arī šogad īstenos jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes būs skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā. Skolēnu pieteikumi tiks pieņemti no 10. līdz 30. aprīlim.

Piesakoties darbam, skolēniem būs jānorāda savas prasmes un iemaņas, kā arī motivācija darbam. Pieteikumos skolēniem prioritārā kārtībā būs jāatzīmē trīs vēlamās darbavietas, izvēloties no pašvaldības apkopotā vakanču saraksta, kurš būs pieejams  pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv.

Skolēniem, kuri vēlas iesaistīties skolēnu nodarbinātības projektā vasaras brīvlaikā, no 10.aprīļa līdz 30. aprīlim Siguldas novada pašvaldībai jāiesniedz:

1) aizpildīta pieteikuma anketa, kuru var saņemt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā (Raiņa ielā 3, Siguldā), Siguldas pagasta pārvaldē (Zinātnes ielā 7, 2. stāvā, Siguldā), Allažu pagasta pārvaldē (Birzes ielā 4, Allažos), Mores pagasta pārvaldē (Siguldas ielā 11, Morē) un elektroniski – www.sigulda.lv;

2) ārsta izziņa par veselības stāvokli.

Skolēniem, kuru iesniegumi atbildīs noteikumos noteiktajiem kritērijiem, ir jāsaņem norīkojums, individuāli informācija netiks nosūtīta! Plānots, ka norīkojumi, kuros būs norādītas konkrētās skolēnu darba vietas, tiks izsniegti no 23. līdz  30. maijam laikā no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Siguldas novada Jaunrades centrā „Mērķis” Raiņa ielā 3.

Skolēniem, kuri būs iesnieguši iesniegumu, bet neatbildīs noteikumos noteiktajiem kritērijiem:

1)     iesniegums iesniegts vēlāk par  30.aprīli;
2)     skolēns ir jaunāks par 13 gadiem (uz nodarbinātības laiku) vai vecāks par 19 gadiem;
3)     skolēns nemācās nevienā izglītības iestādē;
4)     skolēns nav deklarēts Siguldas novada administratīvajā teritorijā;
5)     skolēns nav iesniedzis pieprasītos dokumentus

tiks izsūtītas atteikuma vēstules.

Informācija: www.sigulda.lv