11.klašu stundās top “Aforismu kūka” un citi reklāmas “gardumi” par K.Skalbes pasakām

Šajā pavasarī Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.b, c, d klases savās literatūras stundās pie skolotājas Intas Janules veica savā ziņā klasisku pētījumu par Kārļa Skalbes literārajām pasakām, kurā analizēja gan to tematiku, tēlus un savdabīgo valodu, gan centās izprast pasaku zemtekstu un dziļāko filozofisko slāni, kuru nespēj uztvert maza bērna prāts, jo autors it kā vienkāršā vēstījumā un sižetā iekodējis dziļas domas un atziņas, bet tās ir uztveramas tādam, kurš spēj pacelties pāri vienkāršotam un virspusējam dzīves tvērumam, domājams, arī mūsu ģimnāzistiem. Un nereti šīs dziļākās domas K.Skalbe ir iešifrējis vārdu formulās – savdabīgos aforismiem līdzīgos teicienos, kurus arī skolēniem nācās meklēt un izmantot savā radošajā darbā.

Tātad šajā pētījumā savdabīgākais, mūsdienīgais un netradicionālais bija tieši darba radošā daļa, kurā  izlasītās literārās pasakas un atrastie aforistiskie teicieni bija jāiekodē radoši multimediālā formā – skolēniem bija jāveido reklāma par K.Skalbes literāro pasaku vērtībām. Un, kā jau zināms, reklāmām ir savi nosacījumi – tām jābūt īsām, uzrunājošām, veidotām netradicionāli, lai spētu piesaistīt konkrētu auditoriju, reizēm pat provocējot skatītāju, bet, galvenais, reklāmas vienmēr kaut ko reklamē, – un šajā gadījumā bija jāreklamē vērtības K.Skalbes pasakās. To visu ar lielu aizrautību, cenšoties cits citu pārsteigt un pārspēt, paveica 11.klašu skolēni, beigās iepazīstinot pārējos ar savu veikumu un arī cieņpilni uzklausot gan pārējo atzinības, gan kritiku. Jaunieši paši atzīst, ka, šādā veidā strādājot, it kā senais K.Skalbe viņu izpratnē guvis citu vērtību un dziļumu, jo nācās gan iedziļināties literārajos darbos, gan atrast tajos vērtības, kas stāv pāri laikam un ir absolūti mūsdienīgas.

Ieskatam piedāvājam četrus dažādus veiksmīgākos reklāmprojektus – katru atšķirīgā stilistikā un saturā.

Informāciju sagatavoja:
latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Janule