Jaunieši piedalās ģimnāziju sadraudzības pasākumā

7. un 8. aprīlī trīs Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamo domes pārstāvji piedalījās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas organizētajā skolēnu pašpārvalžu  sadraudzības pasākumā. Pasākumā piedalījās arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Kauņas Jezuītu ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un, protams, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes. Katras skolas pārstāvji prezentēja sagatavoto informāciju par savu skolu un tās skolēnu pašpārvaldi. Pasākuma dalībnieki iepazina dažādo pašpārvalžu struktūru, pienākumus, rīkotos pasākumus un dalījās ar kādu interesantu vai smieklīgu neveiksmes stāstu. Pēc prezentācijām sekoja spēles un citas aktivitātes, lai pasākuma dalībnieki sadraudzētos un spētu veidot vienotu komandu turpmākā pasākuma laikā. Vislielāko piekrišanu guva dziesmu dziedāšana, karaoke.

Pasākuma otrā diena sākās ar ekskursiju pa Rīgas vecpilsētu un centru, ko vadīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas Vidusskolēnu domes pārstāvji. Dienas galvenā aktivitāte bija diskusija un darbnīca par to, kādai jābūt skolēnu pašpārvaldei un kā veicināt tās pilnvērtīgu darbu dažādos virzienos. Vēlamies pateikties Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas Vidusskolēnu domei par pasākuma organizēšanu un par aicinājumu piedalīties šajā lieliskajā pasākumā!

Informāciju sagatavoja:
Izglītojamo padomes locekļi Niklāvs Kadiķis un Rūdolfs Strods