Ģimnāzijas un pilsētas vidusskolas pārstāvji vienojušies par mācību procesa organizēšanu jaunajā mācību gadā

Pēc vairākām konstruktīvām pašvaldības, izglītības iestāžu administrācijas un skolēnu vecāku pārstāvju diskusijām, panākta vienošanās par optimālāko mācību procesa organizēšanu laikā, kad norisināsies skolas ēkas piebūves būvniecība Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā. Tā paredz, ka, izvērtējot abu skolu ēku kapacitāti, plānoto skolēnu skaita dinamiku, kā arī ekonomisko pamatotību, Siguldas pilsētas vidusskolas 5.klašu skolēni mācības 2018./2019.mācību gadā uzsāks Krišjāņa Barona ielā 10.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības procesu, Siguldas Valsts ģimnāzija pārstrukturēs vairāku telpu funkcionalitāti un pārcels dažus mācību kabinetus, lai Siguldas pilsētas vidusskolas 5.klašu mācību procesam un vienai no 1.klasēm varētu nodot telpu grupu 3.stāvā Krišjāņa Barona ielā 10. Tāpat Siguldas pilsētas vidusskolas 5.klašu skolēniem būs pieejami Siguldas Valsts ģimnāzijas mājturības, vizuālās mākslas, mūzikas un informātikas kabineti. Pilnīga abu skolu telpu maiņa notiks 2019.gada vasarā, pēc jaunā skolas ēkas korpusa pabeigšanas Ata Kronvalda ielā 7.

Jau ziņots: uzsākot Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa būvniecības un pašreizējās skolas ēkas pārbūves pirmo posmu, aprīļa beigās tika uzsākta teritorijas Ata Kronvalda ielā 7 sagatavošana un būvlaukuma ierīkošana. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti jau maijā un pirmās kārtas būvdarbi turpināsies līdz nākamā gada vasarai, arī mācību gada laikā, tāpēc īpaša uzmanība tiks pievērsta skolēnu un skolas personāla drošībai, kā arī būvniecības darbu organizēšanai, lai netiktu traucēts mācību process, piemēram, eksāmenu laikā tiks ierobežoti būvdarbi, kas rada troksni.

Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģija un skolu tīkla optimizācijas plāns paredz, ka no 2019./2020.mācību gada Siguldas Valsts ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 7, kur tā jau savulaik darbojusies, savukārt Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot plašākas un mūsdienīgākas telpas, turpinās darbu Krišjāņa Barona ielā 10.

Informācija: www.sigulda.lv