7.klašu skolēni matemātiku apgūst ārpus klases

 

Izmantojot saulaino laiku,  7.b un c klases ģeometrijas tēmu “Simetrija” apguva stundās ārpus klases. Dabas simetrija ir objektīva īpašība, kas ir viena no galvenajām mūsdienu dabas zinātnēs. Vispirms tika apgūti  teorētiskie pamati par aksiālo un centrālo simetriju  klasē, pēc tam tika dots uzdevums saskatīt  esošo lietu kārtību, proporcionalitāti skolas apkārtnē un  Siguldas centrā. Mūsu pilsēta ir pievilcīga pilsētniekiem un tūristiem ar  sakārtotību, stabilitāti, proti, noteiktu harmonijas elementu. Skolēni ar praktiskiem uzdevumiem to mācījās ieraudzīt, iemūžināt fotogrāfijās un prezentēt klases biedriem. Turpinājumā bijā pašiem uz asfalta jāveido simetriski zīmējumi. Papildus bija jāmācās strādāt grupās, kas ne visos gadījumos  izrādījās viegli.

Šajā mācību stundā matemātikas skolotājai I.Upītei-Dambītei bija iespēja praksē pielietot Erasmus+ mobilitātes projekta “jaunas pieejas matemātikas apguvē” apskatīto “Outdoor learning” metodi, kas pamatā ir mācīšanās, kā arī klasē apgūtā nostiprināšana brīvā dabā.

Informāciju sagatavoja:
matemātikas skolotāja Indra Upīte-Dambīte