Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi piedalās Erasmus+ projektā, apgūstot jaunu mācību metodiku

Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas un dabaszinātņu pedagogi Indra Upīte-Dambīte, Jānis Bukins un Ilona Brakovska kopā ar Igaunijas, Dānijas, Spānijas un Horvātijas skolotājiem no 15.-23.aprīlim  Plimutā, Anglijā  Erasmus+ mobilitātes projekta  “Jaunas pieejas matemātikas apguvē”  ietvaros iepazinās ar Anglijas izglītības sistēmu un apguva jaunas mācību metodes. Vairākus gadus atpakaļ Lielbritāniju satrauca starptautisko pētījumu zemie rādītāji matemātikas apguvē, tādēļ tika meklēti risinājumi.

Kursu ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Matemātikas meistarības programmu (Mathematics Mastery), kuras misija ir pārveidot matemātikas izglītību Lielbritānijā. Praktiski tika dota iespēja apmeklēt vairākas vietējās izglītības iestādes –  Beechwood Primary Academy, Oakwood Primary Academy, Ford Primary School un Plymstock School vērojot stundas un piedaloties stundu analīzē.

Vairāk tika iepazīstināts ar Šanhajas metodi. Skolotāja Laura Warren to ir apguvusi Ķīnā un veiksmīgi praktizē Anglijā .Viņa dalījās ar saviem kolēģiem un projekta dalībniekiem. Otrs virziens, kas tika  apgūts – “outdoor learning” jeb mācīšanās ārpus klases. Nodarbības bija gan teorētiskas, gan praktiskas – vēsturiskā Plimutas vietā Karasliskajā Viljama cietoksnī (Royal William Yard), gan pie jūras bēguma laikā. Pēcpusdienās tika iepazītas kultūrvēsturiskās vietas, komunicēts ar projekta dalībniekiem.

Projekta laikā tika papildinātas angļu valodas zināšanas, radās jaunas idejas turpmākiem projektiem un tiks plašāk informēti kolēģi metodiskajos centros un novadā, kā šo pieredzi izmantot mācību procesā.

Informāciju sagatavoja:
matemātikas skolotāja Indra Upīte-Dambīte