8.b klases skolēni piedalās starptautiskā sadarbības projektā

2018.gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, kura mērķis ir mudināt atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu, dalīties un novērtēt to kā kopīgu resursu, lai uzlabotos izpratne par kopīgu vēsturi un bagātībām.

8.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Daigu Jēkabsoni un angļu valodas skolotāju Irēnu Ivanovu nolēma iesaistīties sadarbības projektā ar skolēniem no Jean Guehenno College Lambesc Francijā, lai veicinātu piederību savai dzimtajai vietai, uzlabotu svešvalodu zināšanas (angļu valodu), kā arī attīstītu digitālās prasmes, veidojot video un prezentācijas.

Sadarbības sākumā, izmantojot tiešsaistes rīkus, skolēni iepazinās viens ar otru, uzzināja informāciju par skolām, kurās mācās viņu vienaudži. Skolēni veidoja video un prezentācijas par savu pilsētu, tās ievērojamākajām vietām. Video filmas un prezentācijas tika veidotas angļu valodā, lai tādējādi mācītos un uzlabotu arī savas svešvalodu zināšanas.

8.b klases skolēni video filmā iepazīstināja franču jauniešus ar Siguldas Gaujas senieleju, Siguldas pilsdrupām, Velnalu klintīm, Siguldas gaisa trošu vagoniņu, Svētku laukumu un Panorāmas ratu, Spieķīšu parku, Bobsleja un kamaniņu trasi, Gleznotāju kalnu un citiem objektiem. Mēs esam lepni par savu pilsētu Siguldu!

Sadarbība turpināsies arī nākamajā mācību gadā.

Informāciju sagatavoja:
8.b klases audzinātāja Daiga Jēkabsone