Apstiprināts otrais Siguldas Valsts ģimnāzijas projekta pieteikums Erasmus+

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu apstiprināts otrais Siguldas Valsts ģimnāzijas projekta “Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai” pieteikums Erasmus+ programmā ar finansējumu 4136,00 euro apmērā.

Iesaiste ES finansētos mobilitātes projektos uzsvērta Siguldas Valsts ģimnāzijas attīstības stratēģijā 2016 – 2020 gadam. Lai sasniegtu mērķi “Attīstīt mūsdienīgu un daudzdimensionālu mācību vidi sadarbības un inovāciju potenciālam”, stratēģijā atzīmēta dalības veicināšana mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektos, kā arī mobilo tehnoloģiju pieejamības paaugstināšana daudzpusīgam mācību procesam.

Šī mobilitātes projekta galvenais mērķis ir  pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide mācību procesa uzlabošanai, efektīvi izmantojot informācijas tehnoloģijas. Projekta ietvaros plānotas teorētiskās un praktiskās nodarbības radošas tehnoloģiju izmantošanas apguvē un Itālijas vietējo izglītības iestāžu apmeklējums organizācijas JUMP izstrādātās izglītības programmas ietvaros.

Mobilitātes projektā 2019.gada martā piedalīsies un 5 dienas Soverato, Itālijā pavadīs 2 pedagogi no dažādām klašu grupām. Dalībnieku atlase tiks veikta SVĢ izsludināta konkursa kārtībā, balsoties uz brīvprātīgiem dalībnieku pieteikumiem, pedagogiem iesniedzot savas profesionālās darbības pašnovērtējumu un motivācijas vēstuli.

Paredzēts, ka dalība projektā sniegs pedagogiem starptautisku pieredzi, jaunas kompetences efektīvai IKT izmantošanai klasē un paplašinās starpvalstu sadarbības iespējas.