Aicinām skolotājus pieteikties Erasmus+ mobilitātei Itālijā

Projekta ietvaros plānotas teorētiskās un praktiskās nodarbības radošas tehnoloģiju izmantošanas apguvē un Itālijas vietējo izglītības iestāžu apmeklējums organizācijas JUMP izstrādātās izglītības programmas ietvaros. Galvenais uzdevums ir aktīvi iesaistīties organizētajās aktivitātēs un novērot Itālijas izglītības iestāžu pedagogu darbību un metodes tehnoloģiju izmantošanā, lai vēlāk izvēlētos piemērotākās no tām, un integrētu SVĢ turpmākajā mācību procesā, tādējādi padarot to 21.gadsimta prasībām atbilstošāku un efektīvāku.

Dalībai projektā tiks izvēlēti divi pedagogi – viens katrā klašu grupā (7.-9. un 10.-12.). JUPM rīkotajos kursos pamatā akcents likts uz tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu mācību stundās.

Konkursa pieteikumi iesniedzami laikā no 14.09.2018. līdz 02.10.2018. pulksten 12.00 direktora vietniecei Jutai Upītei, tālrunis 26737392, e-pasts: juta.upite@svg.lv.

Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks no 02.10.2018. līdz 09.10.2018., tos vērtēs direktora apstiprināta komisija. Rezultātu paziņošana – 09.10.2018., ģimnāzijas mājas lapā www.svg.lv.

Projekta nosaukums: Efektīva tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai.
Kopējais finansējums: 4136,00 euro 
Pieteikšanās: līdz 02.10.2018. pulksten 12.00
Norises vieta: Itālija, Soverato
Norises laiks: 18.-22.03.2019. (kopējais apmācību ilgums 5 dienas)

Konkursa nolikums skatāms šeit.