Siguldas Valsts ģimnāzija dalās projektā iegūtajā pieredzē  

2017/2018. mācību gads Siguldas Valsts ģimnāzijai bija nozīmīgs ar pirmo apstiprināto un īstenoto Erasmus+ mobilitātes projektu. 2018. gada aprīlī 3 pedagogi devās uz Plimutu Lielbritānijā, lai piedalītos projektā “Jaunas pieejas matemātikas apguvē”, pēc tam pavasarī un rudenī daloties ar iegūto pieredzi. Tā kā daļa no projekta bija vietējo sākumskolu apmeklēšana, tad Siguldas un apkārtējo novadu sākumskolas jomas pedagogi jūnijā un augustā savu regulāro jomu tikšanās laikā varēja uzklausīt no Lielbritānijas iegūto pieredzi. Jūnijā viens no projekta dalībniekiem, skolotājs Jānis Bukins, stāstīja par skolu un mācību procesa organizāciju, klasvadības aspektiem un klašu iekārtojumu. Savukārt augustā skolotāji apguva matemātikas metodikas aspektus un veidus, kā mācīt matemātisko domāšanu ar noteiktu metožu palīdzību.

Lielbritānijā iegūtā pieredze noteikti ir izmantojama ne tikai sākumskolas skolotājiem, bet arī citu klašu grupu skolotājiem, līdz ar to novada metodisko jomu sanāksmēs augustā projekta dalībnieki ar pieredzi dalījās arī dabaszinātņu un matemātikas jomās.

Arī šajā gadā divi skolotāji dosies apstiprinātā Erasmus+ projektā, kur vairāk apgūs tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

Informāciju sagatavoja:
Dabaszinātņu metodiskā centra vadītājs Jānis Bukins