12.klases skolēns Markuss Kozlinskis piedalās Eiropas Jauniešu Parlamenta sesijā Roterdamā

Eiropas Jauniešu Parlamenta internacionāla sesija Roterdamā, Nīderlandē bija izglītojoša un aizraujoša pieredze. 9 dienu laikā jaunieši no vairāk kā 40 valstīm tika sadalīti komitejās un strādāja pie risinājumiem šobrīd aktuālām problēmām dažādās Eiropas savienības nozarēs, piemēram,  starptautiskajā tirdzniecībā, iekšējā drošībā, konstitūcijā, cilvēktiesībās, dzimumu vienlīdzībā un citām.

Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns Markuss Kozlinskis pārstāvēja ārlietu komiteju (AFET), kura strādāja pie Sahelas reģiona labklājības uzlabošanas. Komitejas darba laikā tika apjausts, cik Sahelas reģions Āfrikā, kas sastāv no 5 valstīm, ir aktuāla Eiropas problēma.  Šis reģions rada nopietnus draudus Eiropas drošībai, jo tas kalpo kā mājvieta daudziem islāmisma teroristu grupējumiem. Sesijas noslēgumā tika sastādīta rezolūcija, kuru argumentēti nācās aizstāvēt ģenerālajā asamblejā.

Lai gan dienas laikā bija saspringts komitejas darbs, vakaros notika interesanti pasākumi: “Eurovillage” deva iespēju tuvāk iepazīt citu valstu nacionālo ēdienu, tērpus, tradīcijas; “Euroconcert” pārsteidza ar dalībnieku priekšnesumiem. Latvijas delegācijai bija arī iespēja apmeklēt Latvijas vēstniecību Nīderlandē. Šī vizīte sniedza ieskatu Latvijas un Nīderlandes politiskajās attiecībās, kā arī Latvijas vēstniecības ikdienas darbā.

Kopumā šī sesija sniedza ieskatu Eiropas parlamenta darbībā, kā arī iespēju veidot jaunus kontaktus. Markuss Kozlinskis plāno arī turpmāk piedalīties Eiropas Jauniešu Parlamenta aktivitātēs, bet nu jau citā statusā. Markuss cer, ka viņa pozitīvā pieredze iedvesmos un iedrošinās arī citus Siguldas novada jauniešus!

Pateicība Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldei par finansiālu atbalstu dalībai.