Godināti Siguldas novada „Gada balvas izglītībā 2018” laureāti

5.oktobrī kultūras centrā „Siguldas devons” tika svinēta Pasaules skolotāju diena, kuras laikā izcilākie Siguldas novada skolu pedagogi desmit nominācijās saņēma apbalvojumu „Gada balva izglītībā 2018”.

Svinīgajā pasākumā „Gada balvas izglītībā 2018” dažādās nominācijās pasniedza:

  • „Gada balvu par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Daigai Jēkabsonei – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem matemātikas 68.olimpiādes otrajā (novadu) posmā, Zemgales novada matemātikas olimpiādē, valsts 68.matemātikas olimpiādē, kā arī starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”;

  • „Gada balvu par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6.klasei)” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājai Vinetai Inbergai – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, kā arī sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aprobējot projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā”, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un starptautiskos projektos;
  • „Gada balvu darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12.klasei)” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājam Edgaram Bajarunam – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zināšanas tehnoloģijās: robotikā, mehatronikā un elektronikā; par sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aprobējot projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā”, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un starptautiskos projektos;
  • „Gada balvu pirmsskolas izglītībā” – Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītājas vietniecei izglītības jomā Ilzei Rencei – par teicamu, profesionālu darbu un mērķtiecīgu Ekoskolu programmas īstenošanu, pilnveidojot audzēkņu zināšanas vides izglītībā;
  • „Gada balvu profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas 1.pamatskolas skolotājai Evijai Rozenai– par teicamu un profesionālu darbu mūzikas un koru tradīciju veidošanu Siguldas 1.pamatskolā, sasniegumiem vokālo ansambļu un koru skatēs;
  • „Gada balvu izglītības procesa atbalstam” – Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītājai Lienei Ābelei – par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu izglītojamo attīstībai, izglītojamiem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu, speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu;
  • „Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Rūdolfam Kalvānam – par izglītības nozares mērķtiecīgu atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā, medijos, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā;

  • „Gada veiksmīgākā debija” – Laurenču sākumskolas direktoram Kristapam Zaļajam – par veiksmīgu debiju: radošu, mūsdienīgu, efektīvu izglītības darba organizāciju, vadot Laurenču sākumskolu;
  • „Gada inovācija izglītībā” – Siguldas pilsētas vidusskolai – par inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā, vispārējā izglītībā īstenojot Radošo industriju, kā arī Robotu un tehnoloģiju programmas.

Balvas pasniedza Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, rakstniece, dzejniece un dramaturģe, Latvijas literatūras gada balvas laureāte Inga Ābele, Jaunsardzes un informācijas centra 5.novada nodaļas vadītājs Andis Ābelīts, profesors, Augstākās izglītības padomes vadītājs Jānis Vētra, Siguldas novada Goda novadniece, ilggadēja Siguldas pilsētas bērnudārza vadītāja Lilija Vītola, mūziķis, koncertzāles „Baltais Flīģelis” projektu vadītājs Juris Lisenko, radošā kvartāla „Zaļā Villa” radītājs un attīstītājs Andris Strapcāns, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte, mūžizglītības un kultūras centra „Vitae” valdes priekšsēdētājs, kā arī kinorežisors, filmas „Dvēseļu putenis” režisors un producents Dzintars Dreibergs.

Svinīgajā pasākumā „Absolūts kosmoss” piedalījās vokālā grupa „Latvian Voices”, laikmetīgās un mūsdienu dejas horeogrāfe un dejotāja Liene Grava, pianiste Agnese Egliņa, kā arī mūziķe un komponiste Madara Fogelmane.

Informācija: www.sigulda.lv