Siguldas Valsts ģimnāzija aicina uz absolventu salidojumu

Šogad Siguldas Valsts ģimnāzija, tāpat kā Latvijas valsts, atzīmē savu 100. dzimšanas dienu. Jubilejas svinības rudenī nav izvēlētas nejauši – par skolas dibināšanas datumu tiek uzskatīts 1918.gada 17.novembris.

Savukārt šī gada 10. novembris ir īpaša diena skolas absolventiem un pedagogiem, jo tajā notiks Siguldas Valsts ģimnāzijas (bijušās Siguldas 1. vidusskolas) absolventu salidojums ar sirsnīgu atkalredzēšanos un kopā būšanu.

Pulksten 16.00 aktu zālē paredzēts koncerts ar skolas absolventu kolektīvu uzstāšanos, bet salidojuma neformālā daļa – no pulksten 19.00 līdz 4.00. Viesus divās deju zālēs priecēs muzikālās apvienības “Flora” un “Zelta kniede”, darbosies karsto dzērienu automāts, kā arī foto stūrītis seno draugu atkalredzēšanās iemūžināšanai.

100 – tas ir cienījams gadu skaits kā valsts, tā jebkuras iestādes un darba kolektīva dzīvē, un arī skola šo gadu laikā ir dzīvojusi savu dzīvi, ar kuru ierakstījusies ne vien Siguldas, bet arī Latvijas vēstures lappusēs. Tieši tādēļ vakara gaitā viesiem būs nebijusi iespēja iegādāties Siguldas Valsts ģimnāzijas simtgadei veltīto grāmatu.

Līdz 7.novembrim skolas absolventi tiek lūgti reģistrēties šeit un iemaksāt 10 euro dalība maksu uz norādīto kontu:

Saņēmējs: Siguldas novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000048152
Banka: AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0027800130404

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: SVĢ absolventu salidojumam, Vārds Uzvārds (absolvēšanas brīdī), absolvēšanas gads (piemēram: SVĢ absolventu salidojumam, Ilze Priedīte, 1993).

Reģistrācija paredzēta bijušajiem skolas pedagogiem un vidusskolas absolventiem. Ierašanās pasākumā ar “groziņiem”.

Svinēsim svētkus kopā! Uz tikšanos!

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video tiks izvietoti Siguldas novada pašvaldības un Siguldas Valsts ģimnāzijas tīmekļa vietnēs www.svg.lv www.sigulda.lv, kā arī iestāžu kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram.
Pārzinis: Siguldas novada pašvaldība, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Datu apstrādes nolūki: informācijas atklātības nodrošināšana un sabiedrības informēšana.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība” – Privātuma politika”, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.