Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinās skolu vadības diskusija par jauno vispārējās izglītības standartu

Otrdien, 23.oktobrī, Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās seminārs, uz kuru bija ieradušies valsts ģimnāziju un vidusskolu vadība un pedagogi, lai diskutētu par jauno vispārējās izglītības standartu. Semināru vadīja un skolu pārstāvjus par projekta Skola2030 attīstību informēja Valsts Izglītības un satura centra vadītājs Guntars Catlaks, mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa un diagnostikas izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs.

Semināra pirmajā daļā Guntars Catlaks informēja par aktualitātēm pamatizglītības standartā, kā arī par izglītības satura plānošanas principiem, mācību jomu specifiku, stundu saraksta piemēriem vidusskolā, atbildot uz interesējošiem jautājumiem. Savukārt otrajā daļā norisinājās semināra dalībnieku aktīva iesaiste vidusskolas mācību priekšmetu izvēļu grozu un attiecīgu stundu sarakstu veidošanā, ieviešanas izmaksu un citu praktisku apsvērumu modelēšanā un prezentēšanā.

Jau ziņots, ka projekta Skola2030 mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Piecu gadu laikā projekta ietvaros paredzēta šobrīd spēkā esošo mācību satura dokumentu pārskatīšana un pilnveide, atjaunotā mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu un mācību materiālu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekta ietvaros notiks mācības 6000 pedagogiem, tostarp 100 pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu (pilotskolu) pedagogiem un visu Latvijas pirmsskolu un skolu vadības komandām, tiks izveidota mācību līdzekļu vietne, nodrošinot ērtu pieeju satura dokumentiem un digitālajiem mācību materiāliem ikvienā skolā.