Siguldas Valsts ģimnāziju apmeklē igauņu kolēģi

Aizvadītā nedēļa Siguldas Valsts ģimnāzijai bija nozīmīga, jo skolu apmeklēja divas Igauņu pedagogu delegācijas. Nākamajā dienā pēc Vīlandes ģimnāzijas apmeklējuma, 19.oktobrī, skolā pieredzes apmaiņas nolūkos viesojās kolēģi no Igaunijas, Pelvas apriņķa. Skolotāji bija ieradušies no dažādām apriņķa skolām un vēlējās uzzināt par Siguldas Valsts ģimnāzijas pieredzi un darbu audzināšanas jomā, ārpusstundu aktivitātēm, projektiem, dalību skolas un novada pasākumos.

Skolotājas Ilze Koļesnikova un Lāse Vilka kolēģus iepazīstināja ar ģimnāzijas vērtībām, darbu audzināšanas jomā, ar skolas tradīcijām un pasākumiem, interešu izglītību un citiem jautājumiem. Igauņu kolēģi nedaudz arī pastāstīja par savu darbu, pieredzi, savas skolas vērtībām.

Viesi bija ļoti priecīgi par laipno uzņemšanu, vēlējās aizvest mājās un īstenot savās skolās Dārza svētkus, nakts volejbola turnīru un patriotisko dziesmu konkursu. Kā arī, redzot topošās skolas piebūves projektu, izteica vēlēšanos atbraukt ciemos lielākā sastāvā, kad būsim jau jaunajā skolas ēkā.

Pēc viesošanās ģimnāzijā Igauņu skolotāji devās ekskursijā pa Siguldu. Gaidīsim ciemos atkal, nu jau jaunajās telpās!