Domraksti skolas simtgadei

Šoruden mūsu skolai zīmīga un skaista jubileja – 100 gadi. Kā zināms, dzimšanas dienām gatavojas, tās svin, tajās arī dāvina un saņem dāvanas. Tāpēc jauku, patiesu un sirsnīgu dāvanu esam sarūpējušas mēs – latviešu valodas skolotājas – kopā ar saviem skolēniem. Jau pavasarī skolēni rakstīja domrakstus par skolu. Un tajos mēs ieraudzījām tik daudz interesantu un vērtīgu atziņu, ka nolēmām – tās ir dāvanas cienīgas! Atrodiet laiku izbaudīt šo dāvanu, lasot interesantākos fragmentus no domrakstiem.

Daudz laimes mūsu skolas 100.dzimšanas dienā mums visiem!

Visi fragmenti skatāmi šeit.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ilze Zīriņa-Eglīte