Ģimnāzija piedalās starptautiskajā izglītības akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”

Rudenī gandrīz simts pasaules valstīs notiek „Pasaules lielākā mācību stunda”. Akcijas mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai mācītos un līdzdarbotos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Akcijas laikā skolotājiem ir iespēja mācību procesā integrēt piedāvātās nodarbības vai izveidot savu unikālo mācību stundu. Šogad šajā akcijā piedalījās Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.a klase un skolotāja Solvita Lapiņa. Klases skolēni izspēlēja skolotājas sagatavoto lomu spēli „Balso par planētas nākotni!”, kuras laikā iejutās Pasaules parlamentāriešu lomā – diskutēja un balsoja par dažādiem likumprojektiem, kas varētu ietekmēt mūsu nākotni.

Akcijas noslēgumā 22 skolu pedagogi, tajā skaitā arī skolotāja Solvita Lapiņa, tika aicināti uz pasākumu Globālās izglītības diena LU PPMF “Pasaule mainās. Kā ir ar mums?”, kurā notika Pasaules lielākās mācību stundas ideju tirdziņš. Ideju tirdziņā skolotāji savu stundu metodiku prezentēja topošajiem pedagogiem.

Divu skolu – Siguldas Valsts ģimnāzijas un Brocēnu vidusskolas skolotājas tika uzaicinātas prezentēt savas stundas arī Valsts izglītības satura centra organizētajā konferencē “Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli!”, kuras mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā vispārējās izglītības saturā, kā arī apmainīties pieredzē ar globālo izglītību saistītos jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
7.a klases audzinātāja Solvita Lapiņa