Klusums ir sākums…

Klusums ir sākums… Šī ir Imanta Ziedoņa frāze, kuru, kokā iededzinātu, redzam dzejnieka muzejā Murjāņos. Šī ir frāze, ar kuru beidzas arī viens no 12.klašu skolēnu radošajiem darbiem literatūrā, kas veidots, I.Ziedoņa daiļrades ietekmē un tās ietekmēts. Un – interesantākais – šī ir frāze, kas vairākkārt reāli apliecinājās un piepildījās mūsu literatūras stundās šajā decembra nedēļā, kad 12. b, c, d klases jaunieši saviem vienaudžiem, klasesbiedriem, prezentēja paveikto – to, kā uztvēruši sevī laikmetīgo Imantu Ziedoni.

Un, izrādās, Ziedonis IR ļoti mūsdienīgs un laikmetīgs, jo ikvienam 12.klases skolēnam par to bija kas sakāms. Daži Ziedoņa dzejas un daiļrades fenomenu laikmetīgā gaismā atspoguļoja caur video formātu (E.Deičmanis, D.Mežvinskis, M.Baumane – 12.c; N.Širins, K.Miljone, M.Kroiča – 12.d; R.Upīts, G.Pommers, N.Stars – 12.d), citi ( E.Rubīna, M.Veica, M.Auziņa – 12.b) to ielika pašu izgatavotā laikrādī – pulkstenī, kurš tiešām darbojas un ne tikai skaita laiku, bet arī iekļauj sevī stundu kalendāru ar slēptiem tekstu logiem, kuri atver jauniešiem svarīgas atziņas par dzīvi. Vai arī citā reizē klusums klasē iestājās pēc tam, kad divi 12.b klases puiši Nauris Abzalons un Krišjānis Lielais, nē, drosmīgi un jauni vīrieši, balsij lūstot, nolasīja paši savu dzejoli – kopdarbu, kurš radies pēc tam, kad abi bija iespaidojušies no I.Ziedoņa epifānijām. Bija stunda, kad, meklējot laikmetīgu pieeju un sasaisti literatūrai un mūsdienu dzīves izpausmēm, tika priekšstatīta interneta saziņa jeb “čats” dzejā par jautājumiem, kas bija svarīgi ne tikai I.Ziedonim, bet arī mūsdienu cilvēkam (D.Cīrule, J. Urtāns, L.Brauere, M.Skromanis – 12.c). Vēl citā reizē klusums, darbīgais, klasē valdīja tad, kad kādas grupas (L.Šaršūne, A.Fjodorova, A.Grišins – 12.d) vadībā pārējiem klasesbiedriem bija jāiesaistās izveidotajā literārajā spēlē, kuras mērķis – pēc iespējas precīzāk formulēt dzejas problēmjautājumus; savukārt cita grupa (D.Draudiņa un L.Kikuste – 12.d), izmantojot datorprogrammu KAHOOT un lūdzot klasesbiedriem izmantot viedierīces, “cēla tiltus” starp mūsdienu dzīves un savas klases tipiskām situācijām un  Ziedoņa dzejas tekstiem, tā apliecinot dzejnieka domas uztveri. Un kur nu vēl dzejas vizualizācija, kuru kaismīgi izmēģināja 12.b klases jaunieši… Klusums – tik dažāds, tik ziedonisks…

Piedāvājam noskatīties divus mūsu jauniešu veidotos radošos darbus par Imanta Ziedoņa fenomenu un laikmetīgumu – tos darbus, kuru formāts “ļāvās ievietošanai” Visuma tīmeklī. Jo Ziedonis ir Visums… Viens no tiem – video vēstījums (Eduards Deičmanis, Dairis Mežvinskis, Megija Baumane – 12.c), otrs – animācija (Emīls Ozols, Elīza Birģele, Jūlija Bērziņa – 12.c).

Klusums ir sākums… Sākums kaut kam jaunam – domām, darbiem, atziņām. Par dzīvi, par literatūru, bet, galvenais, par sevi pašu un savu sapratni, kas katram dzīvē ir svarīgs. Tāpēc paldies 12.klašu jauniešiem, ka uzdrīkstējāties ielaist šo klusumu sevī, ka caur Imantu Ziedoni ļāvāt tam ienākt sevī.

Lai gaišs un klusuma piepildīts mums visiem Ziemassvētku laiks!

Informāciju sagatavoja:
Inta Janule, literatūras skolotāja