Notiek skolotāju sadarbība 7.a klases izglītošanā

Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.a klase šajā mācību gadā pirmo reizi izmēģina pasaules vēstures mācību priekšmeta apguvi, izmantojot materiālus angļu valodā. Tāpēc mācību procesā  vēstures skolotājai regulāri jāsadarbojas ar angļu valodas skolotājām, lai viņas savās stundās nostiprinātu vēsturē iegūtās zināšanas, piemēram, kopīgi tika nostiprinātas iemaņas gada skaitļu un pagātnes darbības vārdu lietojumā angļu valodā. Angļu valodas skolotāju Airas Langenfeldes un Inetas Dvinskas ieinteresētība un atbalsts motivēja meklēt jaunas sadarbības izpausmes. Kopīgā darbā tapa  starppriekšmetu mācību projekts “Creative poem about William the Conqueror”. Vilhelms Iekarotājs ir vienotas valsts izveidotājs un feodālās sistēmas iedibinātājs Anglijā. Vēstures stundās skolēni latviešu un angļu valodā meklēja un sistematizēja informāciju par pirmo Anglijas karali, uzrakstīja radošā dzejoļa melnrakstu, savukārt angļu valodā – precizēja un noformēja dzejoli, kā arī iemācījās izteiksmīgi nolasīt. Skolotāju sadarbībā veiksmīgi iesaistījās arī 7.a klases audzinātāja Solvita Lapiņa, palīdzot izveidot nelielu video, kurā redzami visu skolēnu darbi un skan dažu skolēnu (Beatrises, Amidailas, Līnas, Rinalda, Beātes) lasīti dzejoļi. Piedāvājam jūsu uzmanībai četru skolotāju un dzīvespriecīgās, atraktīvās 7.a klases kopīgo veikumu!

Paldies kolēģēm par atbalstu un idejām!

Informāciju sagatavoja:
vēstures skolotāja Inese Berga