Pie 9.klašu skolēniem viesojas pētniece Sanita Reinsone

Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klašu skolēni projektu nedēļas laikā raksta zinātniski pētniecisko darbu vēsturē. Virstēma  skolēnu pētījumiem sasaucas ar konkursa “Vēsture ap mums” tēmu: „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”. Skolēnu uzdevums – atrast un izpētīt vēstures avotus par nozīmīgiem, bet mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām, vietām Latvijā, dzimtajā pilsētā vai laukos, savā dzimtā, ģimenē.

Lai iedvesmotu skolēnus petījumiem, parādītu veidus, kā iepazīt, izzināt  vēstures mīklas, Siguldas Valsts ģimnazijā  21.janvārī ciemojās latviešu folkloras, dzīvesstāstu un digitālo humanitāro zinātņu pētniece Sanita Reinsone, kas plašākai Latvijas sabiedrībai zināma kā grāmatas “Meža meitas”, pēc kuras motīviem iestudēta izrāde Valmieras teātrī, autore. Sanita Reinsone parādīja jauniešiem iespējas izzināt savu dzimtu ar dažādu vēstures liecību palīdzību, lielāku uzmanību pievēršot tieši dienasgrāmatai, dzīvesstāstiem kā laikmeta raksturotājiem un lieciniekiem. Sanita jauniešus iepazīstināja ar savu pieredzi vēstures mazāk zināmo notikumu, cilvēku likteņu izpētē. Drosmīgākie devītklasnieki savukārt varēja saņemt  ekspertes ieteikumus saviem pētījumiem.
Paldies Sanitai Reinsonei par stāstījumu, jauniešu iedvesmošanu un iedrošināšanu vēstures izzināšanai!

Informāciju sagatavoja:
9.c klases audzinātāja Inta Kursīte