Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās konkursa “Bebr[a]s” 2.kārtā

Sestdien, 19. janvārī, RTU Inženierzinātņu vidusskolā notika starptautiskā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s 2.kārta, kurā tiesības piedalīties ieguva četri Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni: Dārta Auziņa, Rinalds Siņicins no 8.b klases (informātikas skolotāji Gunārs Kanbergs un Solvita Lapiņa) un Aija Egija Arnicāne, Toms Mazītis no 9.b klases (informātikas skolotājs Gunārs Kanbergs).

Vēsturiski šo konkursu 2004. gadā izveidoja lietuviešu kolēģi Dr. Valentīnas Dagienes vadībā. Konkurss tika nosaukts bebra vārdā, jo šie dzīvnieki ir neatlaidīgi un sistemātiski sava darba darītāji. Latvijas konkursa nosaukumā, par godu lietuviešu valodai, ir pievienots papildu burts “a”.

Ik novembri vairāk kā 1,5 miljoni skolēnu no dažādām pasaules valstīm piedalās Bebr[a]s konkursā, piemēram, 2016.gadā piedalījās 1668280 skolēnu no 50 valstīm, 2017.gadā 2103759 skolēni no 58 valstīm, bet 2018. gadā 2365697 skolēni no 63 valstīm.

Bebr[a]s pamatprincipi:

  • konkurss bez programmēšanas (lai piedalītos konkursā nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas informātikā un programmēšanā);
  • aizraujoši uzdevumi (iepazīstina ar informātikas pamatprincipiem, neizmantojot specifiskus terminus);
  • galvenais ir piedalīties (informātika ir svešvaloda, kuru vērts iepazīt katram).

Latvijā šo konkursu organizē Ziemeļvalstu lielākais IT uzņēmums Visma. Šogad Latvijā novembrī konkursa 1. kārtā piedalījās 17574 skolēni no 5.-12. klasei. Konkurss tiek organizēts 5.-6.klašu, 7.-8.klašu, 9.-10.klašu un 11.-12.klašu grupā. Tikai paši labākie iegūst tiesības piedalīties konkursa 2.kārtā. Tāpēc īpašs prieks par visiem mūsu četriem skolēniem, kuri tika uzaicināti uz konkursa 2.kārtu. Paldies par neatlaidību 9. b klases skolēniem Aijai un Tomam, kuri nepadevās, sacenšoties vienā grupā ar 10. klašu skolēniem.

7.-8.klašu grupā pirmās trīs vietas ieguva Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, bet 9.-10.klašu grupā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni. Visi pārējie, arī Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni, saņēma atzinības rakstus par dalību konkursa 2.kārtā.

Informāciju sagatavoja:
matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone